Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Przemysł i przedsiębiorczość - wybrane książki

 • Alama K. [i in.]. RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2018.
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (współaut. B. Bacia B.), Warszawa 2011.
 • Europa przedsiębiorców (red. Z. Brodecki), Warszawa 2011.
 • Czemiel-Grzybowska W.: Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2013.
 • Drab-Kurowska A. [i in.]: Jak zakładać przedsiębiorstwa w krajach europejskich, Warszawa 2012.
 • Etel M.: Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012.
 • Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A.: Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013 : dotacje i środki pomocowe , Warszawa 2012.
 • Gałaj-Emiliańczyk K.: Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach : praktyczny poradnik, Gdańsk 2018.
 • Kalinowski M.: Pomoc państwa dla przedsiębiorców w prawie Unii Europejskiej a podatki bezpośrednie, Toruń 2016.
 • Kasprzak R.: Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : budżet na lata 2014-2020, Gliwice 2016.
 • Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich : wybrane zagadnienia (red. P. Malinowski), Opole 2014.
 • Poźniak-Niedzielska M.: Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Warszawa 2010.
 • Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości (red. nauk. A. Wasilewski), Warszawa 2013.
 • Stoczkiewicz M.: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Szymański W.: Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Śliwa J., Pawlicki R.: Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców , Warszawa 2012.
 • Weiss E.: Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne : podejście procesowe, Warszawa 2011.
 • Wnorowski H.J.: Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Uniw. w Białymstoku, Białystok 2011.

Aktualizacja: lipiec 2018