Strona główna

 

luxembourg

AAA Drukuj

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - wybrane książki

 • Badźmirowska-Masłowska K.: Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, Warszawa 2013.
 • Barcz J.: Fundamental rights protection in the European Union, Warszawa 2009.
 • Barcz J.: Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Barcz J.: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2009.
 • Borawska-Kędzierska E.: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej: polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Warszawa 2011.
 • Bryksa P.: Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia dla Polski, Warszawa 2008.
 • Florczak A.: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 • Gibbs A.H.: Constitutional life and Europe’s area of freedom, security and justice, Surrey 2011.
 • Gołaczyński J.: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Górski A.: Europejskie ściganie karne: zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2010.
 • Grzelak A.: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej: współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2009.
 • Grzelak A.: Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Warszawa 2011.
 • Kuczyńska H.: Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Lach A.: Europejska pomoc prawna w sprawach karnych, Toruń 2007.
 • Mitsilegas V.: EU criminal law, Oxford 2009.
 • Ostant W.: Europejski Urząd Policji (Europol): instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości, Poznań 2007.
 • Peers S.: EU Justice and Home Affairs Law, Oxford 2011.
 • Pisuliński J.: Europejskie prawo cywilne, Warszawa 2009.
 • Potyrała A.: Leksykon integracji europejskiej w obszarze „sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo”, Poznań 2008.
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej: słownik (red. P. Wawrzyk, K. A. Wojtaszczyk), Warszawa 2011.
 • Sadowski W.: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2009.
 • Sadowski W., Taborowski M.: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Safjański T.: Europejskie Biuro Policji Europol: geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju, Warszawa 2009.
 • Valsamis M.: EU criminal law, Oxford 2009.
 • Wawrzyk P.: Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007.
 • Wawrzyk P.: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Wróbel A.: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
 • Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: geneza, struktury, działania (red. R.Potorski), Toruń 2011.

Aktualizacja: czerwiec 2014