Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Unia celna - wybrane książki

 • Bajan K.: Polityka handlowa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010.
 • Chuderski J., Chuderski K.: Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Warszawa 2010.
 • Drozdek A., Brodziński J.: Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin 2017.
 • European Court of Auditors Luksemburg: Czy kontrola uproszczonych procedur celnych dotyczących przywozu jest prowadzona skutecznie?, Luksemburg 2010.
 • Gwardzińska E.: Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym, Warszawa 2018.
 • Kałka M.: Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego : praktyczne vademecum, Wrocław 2017.
 • Kałka M.: Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym : praktyczne vademecum, Wrocław 2017.
 • Kałka M.: Procedury celne w unijnym kodeksie celnym : praktyczne vademecum, Wrocław 2017.
 • Kuś A.: Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i Unii Celnej, Lublin 2012.
 • Lasiński-Sulecki K.: Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym : wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym, Warszawa 2014.
 • Mosiej G.: System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Toruń 2010.
 • Piech K.: Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. nauk. P. Stanisławiszyn, T. Nowak), Warszawa 2016.
 • Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy, (red. nauk. P. Stanisławiszyn, T. Nowak), Warszawa 2012.
 • Witkowski P.: Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej, Lublin 2016.
 • Wróbel A.: Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Aktualizacja: lipiec 2018