Strona główna

 

niemcy

AAA Drukuj

Rynek wewnętrzny - wybrane książki

 • Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej (red. J. Kotowicz-Jawor), Warszawa 2008.
 • Andruszkiewicz M.: Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej, Poznań 2012.
 • Bacia B.: Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Cieśliński A.: Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław 2013.
 • Dąbrowska P.: Swobodny przepływ towarów, Warszawa 2010.
 • Frąckowiak-Adamska A.: Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Gospodarka Polski w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego (red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej), Warszawa 2009.
 • Kiełbasa M.: Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego, Warszawa 2017.
 • Kożuch M.: Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Knepka T.: Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
 • Komor M.: Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : ujęcie marketingowe, Warszawa 2017.
 • Kosta V.: Fundamental rights in EU internal market legislation, Oxford 2015.
 • Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych, (red. nauk. A. Dąbrowska), Warszawa 2018.
 • Nowak-Far A.: Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Prawo i gospodarka Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia w nowych realiach społeczno-gospodarczych (red. nauk. C.T. Szyjko), Warszawa 2013.
 • Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki (red. nauk. W. Bieńkowski, S. I. Bukowski, G. Olszewska), Warszawa 2012.
 • Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (red. Z. Hajn), Warszawa 2010.
 • Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz (red. E. Grabitz, M. Hilf, D. Łubowski), Warszawa 2009.
 • Wąż P.: Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, Warszawa 2011.
 • Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (red. M. K. Kolasiński), Toruń 2013.
 • Zawadzka P.: Nadzór rynku finansowego w Unii Europejskiej : krajowe organy regulacyjne i kontrola sądowa, Warszawa 2018.
 • Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Żakowska-Henzler H: Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej, Warszawa 2013.

Aktualizacja: lipiec 2018