Strona główna > Informacja UE > Źródła informacji w portalu EUROPA

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Źródła informacji w portalu EUROPA: dokumenty i procedury UE (stan na styczeń 2019)

 

INFORMACJE OGÓLNE
Struktura dokumentów, technika prawodawcza, zasady publikacji

Traktaty

 1. Informacje o UE – Traktaty UE
 2. Traktat lizboński – Traktat na miarę Europy XXI wieku
 3. Legislacja i umowy międzynarodowe

  DZIENNIK URZĘDOWY

 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
 5. Publikacja aktów w Dzienniku Urzędowym – art. 17 Regulaminu Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2009 L325, s. 35
 6. Struktura Dziennika Urzędowego – dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego

  FORMA AKTÓW
 7. Joint Practical Guide for persons involved in the drafting of European Union legislation, Brussels 2013
 8. Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny
 9. Przepisy dotyczące formy aktów – Załącznik VI do Regulaminu Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2009 L325, s. 60
 10. Rozporządzenia, dyrektywy i inne akty

  PRZEWODNIKI PO PRAWIE
 11. Streszczenia aktów prawnych UE
 12. Orzecznictwo

 13. Orzecznictwo - Prezentacja zbioru orzeczeń
 14. Repertorium orzecznictwa (FR)
 15.  

  wróć do góry

  PROCEDURY TWORZENIA PRAWA (DECYZYJNE) W UE

  Procedura budżetowa

 16. Wszystko o procedurze budżetowej
 17. How is the budget decided
 18. Regulamin Parlamentu Europejskiego, tytuł II: Legislacja, budżet i inne procedury, rozdział 8: Procedury budżetowe (art. 86-95) – opublikowany na stronie PE
 19. Tworzenie prawa

 20. Drafting European Union Legislation, April 2012 - opracowanie przygotowane dla Komisji Prawnej PE przez W. Robinsona
 21. Procedura legislacyjna UE [w:] Borchardt K.D.: ABC prawa Unii Europejskiej, Luksemburg 2011, s. 101
 22. Procedury stosowane przez Parlament Europejski
 23. Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej, Luksemburg 2016
 24. Regulamin Parlamentu Europejskiego, tytuł II: Legislacja, budżet i inne procedury – opublikowany na stronie PE
 25. Zasady podejmowania decyzji w UE
 26. Zawieranie umów międzynarodowych

 27. Regulamin Parlamentu Europejskiego, tytuł III: Stosunki zewnętrzne, rozdział 1: Umowy międzynarodowe (art. 108 i 109) – opublikowany na stronach PE
 28.  wróć do góry

   

  WYSZUKIWANIE DOKUMETÓW
  Bazy

  Legislacja

 29. Bazy danych według tematu
 30. EUR-Lex
 31. Obserwatorium Legislacyjne (nowa szata graficzna - grudzień 2018)
 32. Baza DORIE – Dokumentacja i badania na temat funkcjonowania instytucji europejskich
 33. EuroVoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej
 34. Orzecznictwo

 35. Serwer CURIA
 36. Umowy międzynarodowe

 37. EUR-Lex - Umowy międzynarodowe
 38. Rada Unii Europejskiej – Baza umów i konwencji
 39. Treaties Office Database
 40.  

  wróć do góry

   

  Rejestry dokumentów

  REJESTR DOKUMENTÓW

  ZAKRES DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW

  INFORMACJE NA TEMAT WYSZUKIWANIA

  Rady Unii Europejskiej

  od 1.01.1999 roku

  -

  Komisji Europejskiej

  od 1.01.2001 roku

  Jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów Komisji?

  Parlamentu Europejskiego

  od 3.12.2001 roku

  Informacje na temat rejestru dokumentów

  Informacje na temat dostępu do dokumentów

  Komitetu Regionów

  od 1994 roku (dokumenty) i od lipca 2003 (korespondencja)

  -

  Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

  od początku 2001 roku

  -

  Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

  od 2012 roku

  Najczęściej zadawane pytania

  Rejestr dokumentów procedury komitetowej (komitologii)

  od 1.04.2008 roku

  Sposoby wyszukiwania akt i dokumentów

  Baza zawierająca dokumenty sprzed 1.04.2008 (od 2003 roku)

   

  wróć do góry

   

  Archiwa

  ARCHIWUM

  ZAKRES DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW

  INFORMACJE NA TEMAT WYSZUKIWANIA

  Archiwa Historyczne Unii Europejskiej (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)

  Najstarsze dokumenty pochodzą z 1946 roku

  Zbiory

  Archiwum Rady Unii Europejskiej

  Najstarsze dokumenty pochodzą z 1952 roku.

  Szukanie w archiwum

  Blue guide to the archives of Member States' Foreign Ministries and European Union institutions

  Centralne Archiwa Historyczne Parlamentu Europejskiego

  Od 1952 roku do czwartej kadencji PE (lata 1994-1999)

  Zbiory i kolekcje

  Dział dokumentacji

  Archiwa historyczne Komisji Europejskiej

  Najstarsze dokumenty pochodzą z 1952 roku
  Informacja o zakresie poszczególnych zbiorów

  Frequently asked questions

  Which documents are available?

  Archiwa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

  Dokumenty od 1977 roku

  European Court of Auditors – Archives Guide, February 2007

  Archiwa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

  Dokumenty od 1958 roku

  Informacja o dostępie do materiałów archiwalnych EKES (EN)

  Archiwa Komitetu Regionów

  Dokumenty od 1994 roku

  COR Collection

  COR President's Collection

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – dokumenty historyczne

  Dokumenty z okresu po podpisaniu Traktatu o Unii Europejskiej (1992 r.) oraz wybrane dokumenty z okresu poprzedzającego podpisanie traktatu z Maastricht

  -

  Orzecznictwo – Wybór orzecznictwa historycznego dla państw, które przystąpiły do UE w 2004 r.

  948 wyroków, opinii oraz postanowień Trybunału i Sądu (z okresu od 1956 r. do kwietnia 2004 r.)

  -

   

  wróć do góry

  DOSTĘP DO DOKUMENTÓW
  Informacje ogólne

  Parlament Europejski

 41. Dostęp do dokumentów w Parlamencie Europejskim
 42. Rada

 43. Przejrzystość i dostęp do dokumentów
 44. Przepisy szczegółowe dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Rady – załącznik II do Regulaminu Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2009 L325, s. 35
 45. Komisja Europejska

 46. Dostęp do dokumentów Komisji Europejskiej. Przewodnik obywatela
 47. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 48. Dostęp do dokumentów
 49. Sąd Pierwszej Instancji. Postępowanie i dokumenty, wersja styczeń 2007
 50. Trybunał Sprawiedliwości. Procedura i dokumenty, wersja luty 2007

  wróć do góry