Strona główna > Państwa członkowskie UE

 

logo fr

AAA Drukuj

Prawo państw członkowskich UE

  • N-Lex – portal Urzędu Publikacji Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do zbiorów prawa krajowego państw członkowskich UE, uruchomiony 28 kwietnia 2006 roku; obecnie oferuje dostęp do baz danych z 28 państw członkowskich UE.
  • Krajowe środki wykonawcze (MNE) – odniesienia do aktów prawa krajowego wykonujących prawo UE; lista środków wykonawczych (z podziałem na państwa) znajduje się w notce bibliograficznej do poszczególnych aktów prawa UE w bazie EUR-Lex, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE
  • Orzecznictwo krajowe – odniesienia do orzecznictwa dotyczącego prawa Unii Europejskiej sądów państw członkowskich UE, a także państw trzecich (Kanady, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Baza zawiera tytuły orzeczeń (w języku wyroku), słowa kluczowe (po angielsku i francusku) oraz informację bibliograficzną we wszystkich językach urzędowych UE; wyszukiwarka jest częścią bazy EUR-Lex

IMPLEMENTACJA PRAWA UE DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO

  • UST - baza pokazuje wykonywanie prawa UE w ustawodawstwie polskim, z perspektywy prac legislacyjnych Sejmu
  • E-step - portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który pozwala na monitorowanie procesu transpozycji prawa UE do prawa polskiego; strona zawiera informacje o akcie UE (tytuł, adres publikacyjny, numer CELEX, termin transpozycji i link do aktu w Dzienniku Urzędowym UE), stanie wdrożenia do prawa polskiego (wraz z informacją o ministerstwie wiodącym i ministerstwach współpracujących) oraz o wdrażających polskich aktach prawnych lub projektach aktów prawnych (tytuł, rodzaj aktu, adres publikacyjny, link do sejmowej bazy pokazującej przebieg procesu legislacyjnego)