Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Trójkąt Weimarski > Spotkania komisji do spraw... > SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

SPOTKANIE

18-19.01.2012, BERLIN

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Agnieszka Pomaska (PO) – przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Anna Fotyga (PiS) – wiceprzewodnicząca Komisji, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Alicja Olechowska (PO) – wiceprzewodnicząca Komisji, pos. Grzegorz Napieralski - członek Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji.

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Konsultacje na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.
  2. Pakt stabilności i unia fiskalenej, w tym udział i rola parlamentów narodowych.
  3. Rozszerzenie Unii Europejskiej (Chorwacja, Czarnogóra i Serbia).
  4. Wybrane priorytety duńskiej prezydencji Rady UE.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.