Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Spotkania przewodniczących...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Spotkania przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego (do 2011)

  1. 18 grudnia 2003 przewodniczący parlamentów Austrii, Czech, Węgier, Słowenii i Słowacji zdecydowali o stworzeniu parlamentarnego wymiaru współpracy w ramach Partnerstwa Regionalnego (PR) jako odpowiednika wcześniejszych spotkań na szczeblu ministerialnym, odbywających się od 2001 roku. Drugie spotkanie przewodniczących w Pradze w czerwcu 2004 roku było pierwszym, w którym wzięła udział Polska. W listopadzie 2007 w Budapeszcie przewodniczący parlamentów PR uzgodnili, że spotkania odbywać się będą jesienią, rotacyjnie w jednym z państw, a przedmiotem ich obrad będą najistotniejsze kwestie europejskie poruszane na forum Rady Europejskiej oraz tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w regionie. W szczególności postanowiono też dyskutować na temat zadań parlamentarnych wynikających ze sprawowania prezydencji w Radzie UE. Do udziału w spotkaniach byli również zapraszani przewodniczący innych parlamentów na zasadzie ad hoc. Ostatnie spotkanie Partnerstwa Regionalnego odbyło się w maju 2011 roku.
  2. Spotkania przewodniczących parlamentów PR kończbyły się przyjęciem przez uczestników wspólnych stanowisk (nazywanych także wspólnymi deklaracjami lub konkluzjami) podsumowujących dyskusję. Dokumenty te były przyjmowane w języku angielskim. Są dostępne, wraz z tłumaczeniem na język polski, na stronie internetowej OIDE.
  3. Przewodniczący parlamentów PR dyskutowali m.in. na temat: zmian klimatu, wspólnej polityki rolnej, sektora nauki i badań, roli parlamentów narodowych w świetle postanowień Traktatu z Lizbony oraz efektów skoordynowanych kontroli pomocniczości przeprowadzanych w ich parlamentach (w okresie po 1 września 2006 r. do wejścia w życie TL). Przedmiotem obrad były także wspólne priorytety węgierskiego i polskiego przewodnictwa w UE. Przewodniczący wiele uwagi poświęcili również zagadnieniom bezpośrednio związanym z regionem, np. kwestii przystąpienia Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii do strefy Schengen, wymiarowi wschodniemu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa czy kwestiom rozwoju infrastruktury i turystyki w regionie.

Aktualizowane do 2011