Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Środkowoeuropejski Szczyt...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Środkowoeuropejski Szczyt Przewodniczących Parlamentów(do 2008)

  1. Środkowoeuropejski Szczyt Przewodniczących Parlamentów odbył się w Pradze w dniach 26-27 września 2008 r. z inicjatywy przewodniczącego czeskiego Senatu. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący czternastu izb parlamentarnych z jedenastu państw członkowskich Unii Europejskiej (Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier). Było ono poświęcone nowym formom współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi w Unii Europejskiej.
  2. W przyjętych podczas spotkania Konkluzjach Prezydencji Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej zawarto m.in. deklarację ułatwiania ratyfikacji Traktatu z Lizbony, postulat czynnego udziału parlamentów narodowych w procesie podejmowania decyzji w UE i apel o ścisłą współpracę Komisji Europejskiej z parlamentami w zakresie kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności. Ponadto, potwierdzono wsparcie parlamentów dla procesu rozszerzania UE, podkreślono konieczność wzajemnego informowania się o swoich stanowiskach w razie wystąpienia międzynarodowego kryzysu politycznego lub konfliktu zbrojnego oraz wyrażono wsparcie dla ściślejszej współpracy z parlamentami wschodnich sąsiadów UE i dla inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, w tym jego wymiaru parlamentarnego. Podkreślono także jedność Unii Europejskiej w solidarności z Gruzją.
  3. Przewodniczący izb parlamentarnych uzgodnili, że współpraca w formie Środkowoeuropejskiego Szczytu Przewodniczących Parlamentów nie powinna przybierać kształtu zinstytucjonalizowanego, a spotkania w takim formacie będą w przyszłości wynikały z konkretnej potrzeby (dotychczas odbyło się jedno spotkanie Środkowoeuropejskiego Szczytu Przewodniczących Parlamentów).

Aktualizowane do 2008