Strona główna > Polska Prezydencja 2011 > Zadania Sejmu i Senatu

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Zadania Sejmu i Senatu POLSKA PREZYDENCJA W UE, lipiec-grudzień 2011

 1. W okresie sześciomiesięcznej rotacyjnej Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która polegała przede wszystkim na zarządzaniu przez Radę Ministrów pracami Rady oraz jej organami przygotowawczymi, polski parlament sprawował prezydencję w wymiarze parlamentarnym. Sejm i Senat były w tym czasie wspólnie odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie współpracy międzyparlamentarnej, która w świetle Traktatu z Lizbony nabrała zupełnie nowego znaczenia. Gospodarzami poszczególnych spotkań byli marszałkowie lub przewodniczący komisji obu izb. W okresie lipiec – grudzień 2011 obowiązki te oznaczały:
  • objęcie przewodnictwa w COSAC, czyli Konferencji Organów Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej, i zorganizowanie w Warszawie dwóch spotkań COSAC,
  • organizowanie spotkań komisji branżowych – głównie w Warszawie, w formule przewodniczących komisji,
  • współorganizowanie z PE wspólnych spotkań parlamentarnych (Joint Parliamentary Meetings – JPM) – w Brukseli,
  • współorganizowanie z PE wspólnych spotkań komisji (Joint Committee Meetings – JCM) – w Brukseli,
  • organizowanie konferencji i seminariów.

  Ponadto, od wiosny 2011, czyli od zakończenia spotkania Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE), Sejm i Senat objęły roczne przewodnictwo prac tego gremium. Zgodnie z regulaminem, prezydencję KPPUE obejmuje bowiem parlament państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie roku kalendarzowego. Polski parlament był organizatorem i gospodarzem spotkania KPPUE w kwietniu 2012, a także poprzedzającego go spotkania sekretarzy generalnych.
  W sumie oznaczało to kilkanaście spotkań różnego szczebla (patrz "Spotkania międzyparlamentarne polskiej Prezydencji").

 2. Realizacja parlamentarnego wymiaru prezydencji wiązała się z koniecznością koordynacji kalendarza i programów poszczególnych spotkań międzyparlamentarnych. Tematyka spotkań była ustalana w porozumieniu z przewodniczącymi parlamentów lub komisji parlamentarnych wchodzących w skład tria i trojek oraz z Parlamentem Europejskim, z uwzględnieniem priorytetów prezydencji. Odbywało się to w ramach:
  • tria prezydencji (Polska, Dania, Cypr);
  • trojki prezydencji COSAC, która pokrywa się z prezydencją w Radzie UE (trojka składa się z prezydencji bieżącej, poprzedniej i następnej oraz Parlamentu Europejskiego) – sejmowa i senacka komisje ds. UE były, od stycznia 2011 do czerwca 2012, w składzie następujących trojek: Belgia, Węgry, Polska + PE; Węgry, Polska Dania + PE; Polska, Dania, Cypr + PE;
  • współpracy z Parlamentem Europejskim - w wypadku wspólnych spotkań parlamentarnych i wspólnych spotkań komisji, których współorganizatorem był PE.

  Ponadto, na mocy Wytycznych IPEX – z racji udziału w trojce prezydencji KPPUE – polski parlament wszedł z urzędu w skład Rady IPEX (wiosna 2010 - wiosna 2013).

 3. Przygotowując się do sprawowania parlamentarnego wymiaru prezydencji, Sejm i Senat wraz z przewodniczącymi pozostałych dwóch parlamentów trio podpisały 15 maja 2010 „Deklarację współpracy między izbami parlamentów Polski, Danii i Cypru w związku z przygotowaniami i realizacją wymiaru parlamentarnego prezydencji trzech państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2012". Parlamenty zobowiązały się w niej do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, wymiany informacji na temat programów, tematów i formuł organizowanych spotkań oraz koordynowania współpracy z Parlamentem Europejskim.