Strona główna > Polska Prezydencja 2011 > Wydarzenia towarzyszące

 

logo be

AAA Drukuj

Wydarzenia towarzyszącePOLSKA PREZYDENCJA W UE, lipiec-grudzień 2011

Zgromadzenie posłów i senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, 1.07.2011, Warszawa

Wystąpienia: Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu, Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego (transmisja wystąpienia z PE), László Kövér, przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego

wróć do góry


Konferencja Strategie współpracy rozwojowej z Afryką dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju - wnioski z doświadczeń nowych państw członkowskich UE, 26.07.2011, Warszawa

 SESJA I
Oficjalne strategie pomocy rozwojowej dla Afryki

SESJA II
Realizacja milenijnych celów rozwoju – współpraca pomiędzy parlamentami europejskimi a afrykańskimi regionalnymi organami parlamentarnymi

SESJA III
Okrągły stół na temat współpracy rozwojowej państw UE z Afryką

wróć do góry


Konferencja Europa Karpat - XXI Forum Ekonomiczne, 7-8.09.2011, Krynica-Zdrój

 SESJA I
Prezentacja Konwencji Karpackiej

SESJA II
Panel dyskusyjny na temat współpracy państw europejskich w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

Podpisanie przez Polskę protokołów do Konwencji Karpackiej

SESJA III
Panel dyskusyjny - Dobre praktyki współpracy w Europie Karpat

wróć do góry


 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej, 14-16.09.2011, Lublin

SESJA OTWIERAJĄCA
Tematy dyskusji: 1) Założenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; 2) Rozwiązywanie problemów mniejszościowych w stosunkach dwustronnych na przykładzie polsko-niemieckiego okrągłego stołu; 3) Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności języka regionalnego

I SESJA PLENARNA
Ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Unii Europejskiej – nowy model?

Dyskusja panelowa – Europejscy Romowie – pomiędzy standardami UE a polityką państw (współorganizowana przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE)

II SESJA PLENARNA
Europejski wymiar wielokulturowości – prognoza

wróć do góry


 Komisja Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Rosja, XIV spotkanie, 19-20.09.2011, Warszawa

 1. Panel dyskusyjny: Komisja UE-Rosja: wspólne rozwiązania możliwe dzięki dialogowi
  Wystąpienia: pos. Andrzej Halicki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, Andriej Klimow, współprzewodniczący Komisji po stronie Zgromadzenia Narodowego Rosji, wiceszef komisji ds. zagranicznych rosyjskiej Dumy, Knut Fleckenstein, współprzewodniczący Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja po stronie unijnej, Jerzy Pomianowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (występujący w imieniu Catherine Ashton)
 2. Debata nt. sytuacji w Obwodzie Kaliningradzkim
  Wystąpienia: Nikołaj Cukanow, gubernator Obwodu Kaliningradzkiego, Marina Orgiejewa, przewodnicząca Parlamentu Obwodu Kaliningradzkiego, Michael Pulch, dyrektor departamentu ds. Rosji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Natalia Burykina, członek Komisji ds. Budżetu i Podatków Dumy Rosyjskiej
 3. Debata nt. standardów wyborczych w związku z zaplanowanymi na 4 grudnia 2011 r. wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w Rosji
  Wystąpienia: Beata Martin-Rozumiłowicz, przedstawiciel Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR), Konstantyn Osipow, przedstawiciel Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjski

  wróć do góry


 Konferencja Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Wyzwania i zagrożenia współczesności, 25-26.09.2011, Warszawa

Bezpieczeństwo w drugiej połowie XXI w. Nowe wyzwania i możliwości, Karl A. Lamers, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

SESJA I
Główne zagrożenia sfery transatlantyckiej

 1. Rola NATO i Unii Europejskiej wobec współczesnych zagrożeń w sferze obronnej, Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej
 2. Główne zagrożenia sfery transatlantyckiej: polski punkt widzenia, Jacek Najder, podsekretarz stanu ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 3. NATO i UE wobec zagrożeń militarnych, czyli jakich organizacji międzynarodowych potrzebuje obecnie Stary Kontynent, dr Zdzisław Lachowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 4. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa: potrzeba transatlantyckiego podejścia, Gábor Iklódy, asystent sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań dla bezpieczeństwa
 5. Uwarunkowania i wyzwania bezpieczeństwa europejskiego, pos. Jadwiga Zakrzewska, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

SESJA II
Rozwój współczesnej cywilizacji. Nowe ograniczenia

 1. Współczesny kryzys europejskiego człowieczeństwa, prof. Tadeusz Gadacz, Collegium Civitas
 2. Choroby jako zagrożenia, płk. Ewelina Zawadzka-Bartczak, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

SESJA III
Główne zagrożenia bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie i zapobieganie

 1. Wprowadzenie do dyskusji, gen. Romuald Ratajczak , Akademia Obrony Narodowej
 2. Istota i charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, dr hab. Jarosław Gryz, Akademia Obrony Narodowej
 3. Zdolności cywilne i wojskowe w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego, płk dr hab. Maciej Marszałek, Akademia Obrony Narodowej
 4. Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, Marek Szczygieł, Ambasador RP w Bukareszcie

  wróć do góry


 Konferencja Ubezpieczenia a zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi, 12.10.2011, Warszawa

 Referaty i wystąpienia:

 1. Ubezpieczenia i zarządzanie kryzysowe w kontekście ryzyka powodziowego – raport ogólny
 2. Edukacja jako element zarządzania kryzysowego
 3. Jak redukować ryzyko poprzez ćwiczenia i edukację szkolną
 4. Poprawa odporności społeczeństw lokalnych na ryzyka poprzez komunikację i edukację
 5. Wyzwania w zarządzaniu w przypadkach zakłóceń w łańcuchu zaopatrzenia na skutek katastrofy naturalnej
 6. Instrumenty finansowe i fiskalne w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym
 7. Przegląd systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach Europy
 8. Przykłady rozwiązań ubezpieczeń od katastrof naturalnych w Austrii
 9. Doświadczenia rynku polskiego w zakresie likwidacji szkód powodziowych. Budowanie systemu ubezpieczeń katastroficznych w Polsce
 10. Implementacja dyrektywy powodziowej w Polsce
 11. Ekonomiczna analiza przypadku Bogatyni
 12. Koncepcja regionalnej polisy powodziowej

  wróć do góry 


W czasie polskiej prezydencji odbyły się także dwie wystawy:

 • Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku, 8.07-8.10.2011, Warszawa
 • Federalism in the History of Poland. The free with the free, the equal with the equal, 1-6.10.2011, Warszawa