Strona główna > Ustawy o ratyfikacji > VII kadencja

 

logo be

AAA Drukuj

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE VII kadencja

 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. - Dz.U. 2015 poz. 1049
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) - Dz.U. 2015 poz. 764
 • Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. - Dz.U. 2015 poz. 494
  21 maja 2015 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące układu o stowarzyszeniu z Gruzją
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. - Dz.U. 2015 r. poz. 33 2 marca 2015 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące układu o stowarzyszeniu z Republiką Mołdawii
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. - Dz.U. 2015 r. poz. 49 2 marca 2015 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące układu o stowarzyszeniu z Ukrainą
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. - Dz.U. 2014 poz. 278 28 maja 2014 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące umowy w sprawie finansowania pomocy unijnej
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r.o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. - Dz.U. 2013 poz. 605 22 lipca 2013 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2013 r. o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. - Dz.U. 2013 poz. 283 24 lipca 2013 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o ratyfikacji Traktatu między […] Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. - Dz.U. 2012 poz. 1135 19 grudnia 2012 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące Traktatu
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro - Dz.U. 2012 poz. 748 25 października 2012 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE