Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania komisji do spraw... > Spotkania komisji ds. europejskich... > XVI SPOTKANIE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

XVI SPOTKANIE

12-13.05.2013, GDAŃSK

W spotkaniu uczestniczyli pos. Agnieszka Pomaska (PO), przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO), wiceprzewodniczący komisji, oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP .

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Wymiana poglądów na temat porządku obrad XLIX konferencji COSAC (23-25 czerwca 2013, Dublin).
  2. Stanowisko Konferencji Przewodniczących w odniesieniu do art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.
  3. Wymiar parlamentarny strategii na rzecz regionu Morza Bałtyckiego - dyskusja na temat propozycji delegacji litewskiej.

 

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.