Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > III Spotkanie

 

logo be

AAA Drukuj

III Spotkanie

4-6.09.2013, WILNO

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Mariusz Antoni Kamiński (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Jarosław Górczyński (PSL) – członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP i Komisji Spraw Zagranicznych, sen. Włodzimierz Cimoszewicz (sen. niezależny) – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, sen. Edmund Wittbrodt - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, sen. Andrzej Owczarek – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP.

 

PORZĄDEK DZIENNY

Czwartek, 5 września 2013

 1. Otwarcie Konferencji
 2. Promowanie demokracji w szerszej Europie: pomysły i instrumenty
 3. Przygotowania do grudniowej Rady Europejskiej: litewskie priorytety
 4. Priorytety i strategie UE w zakresie WPZiB/WPBiO

Piątek, 6 września 2013

 1. Przyszłość współpracy UE-NATO
 2. Sesje warsztatowe: Partnerstwo wschodnie i jego strategiczne znaczenie dla UE;
  Możliwości UE, a jej ambicje: grudniowa Rada Europejska
 3. Prezentacja propozycji komisji ad hoc
 4. Sprawozdania z sesji warsztatowych i przyjecie konkluzji
 5. Zamknięcie Konferencji

DOKUMENTY


wróć do góry