Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Kalendarz spotkań

 

estonia

AAA Drukuj

Kalendarz spotkań parlamentarnych


  • Parlamentarny wymiar prezydencji Rady UE


 

KALENDARZ WYDARZEŃ PARLAMENTARNYCH 2017/2018
(według stanu na 22.11.2017)

 

Wybierz miesiąc:

 

LISTOPAD 2017

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
21.11
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Konwencja stambulska - zapobieganie przemocy wobec kobiet na poziomie krajowym i UE
projekt programu
(EN)
21.11
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Wdrożenie programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030
projekt programu
(EN)
21.11
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Proces przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE. Perspektywa regionalna

projekt programu
(EN)

22.11
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Przyszłość polityki spójności po 2020 roku: możliwości, wyzwania i kolejne kroki
projekt programu
(EN)

26-28.11
Tallin

COSAC
Sesja plenarna

 

STYCZEŃ 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
21-22.01
Sofia

COSAC
Spotkanie przewodniczących

-

24.01
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Legalne możliwości migracji

-
28-29.01
Tallin

Spotkanie Sekretarzy Generalnych Parlamentów Unii Europejskiej

-

LUTY 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
16-17.02
Sofia
Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony -
19-20.02
Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2018:

  • Konferencja nt. semestru europejskiego
  • Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności,Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (MK SKZG)
-
27.02
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Pakty globalne: Globalny pakt na rzecz uchodźców oraz pakty globalne na rzecz bezpiecznej, zorganizowanej i systematycznej migracji

-

MARZEC 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
08.03
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Wzmacnianie pozycji kobiet w mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych: klucz do przyszłości

-
18-19.03
Sofia
Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu

-

27.03
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Wdrażanie narzędzi ochrony danych osobowych w państwach członkowskich

-

KWIECIEŃ 2017

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
23-24.04
Tallin
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej -
24.04
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020
-

MAJ 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
13-14.05
Sofia
Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. energii

CZERWIEC 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
17-19.06
Sofia

COSAC
Sesja plenarna

-
20.06
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Inwestycje Unii Europejskiej na rzecz sieci transportowych po 2020 r.

-