Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Kalendarz spotkań

 

AAA Drukuj

Kalendarz spotkań parlamentarnych


  • Parlamentarny wymiar prezydencji Rady UE

KALENDARZ WYDARZEŃ PARLAMENTARNYCH 2018
(według stanu na 11.04.2018)

  • Poprzednie kalendarze (2014-2017) pdf
 
Wybierz miesiąc:

 

STYCZEŃ 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
21-22.01
Sofia

COSAC
Spotkanie przewodniczących

projekt programu,
strona COSAC
24.01
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Legalne możliwości migracji

projekt programu,
strona PE

LUTY 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
16-17.02
Sofia
KM WPZiB/WPBiO
Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
projekt programu,
strona Konferencji
19-20.02
Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2018:

  • Konferencja nt. semestru europejskiego
  • Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności,Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (MK SKZG)

projekt programu,
strona PE

 27.02
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Globalne porozumienia ONZ w sprawie migrantów i uchodźców oraz rola parlamentów

projekt programu

MARZEC 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
01-02.03
Budapeszt

Grupa Wyszehradzka
Spotkanie przewodniczących parlamentów

projekt programu
08.03
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Wzmacnianie pozycji kobiet w mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych: klucz do przyszłości

projekt programu,
strona PE
18-19.03
Sofia
Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu

projekt programu,
strona spotkania

KWIECIEŃ 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
23-24.04
Tallin
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej projekt programu
24.04
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
W kierunku WPR po 2020: przyszłość żywności i rolnictwa
projekt programu

MAJ 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
13-14.05
Sofia
Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. energii

CZERWIEC 2018

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
17-19.06
Sofia

COSAC
Sesja plenarna

-
20.06
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Inwestycje Unii Europejskiej na rzecz sieci transportowych po 2020 r.

-