Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Kalendarz spotkań

 

logofin

AAA Drukuj

Kalendarz spotkań parlamentarnych


  • Parlamentarny wymiar prezydencji Rady UE

KALENDARZ WYDARZEŃ PARLAMENTARNYCH 2019
(według stanu na 13.09.2019)

  • Poprzednie kalendarze (2014-2018) pdf
 
Wybierz miesiąc:

 

STYCZEŃ 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
20-21.01
Bukareszt

COSAC
Spotkanie przewodniczących

projekt programu

LUTY 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
13-14.02
Strasburg

6 Szczyt Przewodniczących i 15 sesja plenarna Unii dla Śródziemnomorza

program (1)
program (2)

18-19.02
Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2019:

  • Konferencja nt. semestru europejskiego
  • Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (MK SKZG)

program

 24-25.02
Bukareszt

Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu

projekt programu

MARZEC 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
7.03
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Uczestnictwo kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych

projekt programu
08.03
Bruksela

KM WPZiB/WPBiO
Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

projekt programu
19-20.03
Bukareszt

Konferencja Międzyparlamentarna na temat polityki spójności oraz polityki rolnej


-
24-25.03
Pieszczany
Grupa Wyszehradzka
Spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem parlamentów Beneluxu
program

KWIECIEŃ 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
1-2.04
Bukareszt
Międzyparlamentarna Konferencja na temat przyszłości Unii Europejskiej strona prezydencji
02.04
Bruksela
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Przyszłość wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, relacje Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa po brexicie oraz przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa
projekt programu
8-9.04
Wiedeń
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej projekt programu

MAJ 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
12-13.05
Frankfurt n. Menem
Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego program

CZERWIEC 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
9-10.06
Warszawa
Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski program
16-18.06
Bratysława

Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

program
23-25.06
Bukareszt

COSAC
Posiedzenie plenerane

projekt programu
28.06.19
Poprad

Grupa Wyszehradzka
Spotkanie przewodniczących parlamentów

program

LIPIEC 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
21-22.07
Helsinki
COSAC
Spotkanie przewodniczących

projekt programu

SIERPIEŃ 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
-

-

-

WRZESIEŃ 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
04-06.09
Helsinki
KM WPZiB/WPBiO
Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
projekt programu
08-09.09
Helsinki
Konferencja międzyparlamentarna w sprawie azylu i imigracji -
08-10.09
Sárospatak
Grupa Wyszehradzka
Spotkanie komisji ds. europejskich
program
 23-24.09
Bruksela
Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu
projekt programu
 29-30.09
Litwa
Współpraca parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
Spotkanie  komisji do spraw europejskich
program
30.09-01.10
Helsinki
KM SKZG
Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE
projekt programu

PAŹDZIERNIK 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
06-07.10
Helsinki
Konferencja międzyparlamentarna ws. zmian klimatycznych -
27-28.10
Helsinki
Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM)
Międzyparlamentarne spotkanie komisji ds. rolnictwa parlamentów UE
-

LISTOPAD 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
 17-18.11
Praga

Grupa Wyszehradzka
Spotkanie przewodniczących parlamentów

 

GRUDZIEŃ 2019

Data i miejsce Wydarzenie Dodatkowe informacje
01-03.12
Helsinki

COSAC
Posiedzenie plenerane

strona COSAC