Strona główna > Badanie pomocniczości > Europejskie bazy danych, dokumenty

 

AAA Drukuj

Europejskie bazy danych, dokumenty

BAZY DANYCH

 • IPEX - baza zawierająca informacje o kontroli dokumenów UE w parlamentach narodowych. Każdy parlament (izba parlamentu) wkłada do bazy własne informacje i dokumenty, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości.
  Więcej informacji na temat bazy IPEX
 • Opinie parlamentów narodowych i odpowiedzi Komisji - baza Komisji Europejskiej zawierająca uzasadnione opinie parlamentów narodowych w sprawie pomocniczości oraz inne opinie przesłane do KE, a także odpowiedzi Komisji.
 • Parlament Europejski
  • Rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego - uzasadnione opinie parlamentów narodowych można znaleźć w dziale "Dokumenty urzędowe przekazane przez inne instytucje i państwa członkowskie", w sekcji "Parlamenty krajowe" (najwcześniejsza została opublikowana 22.07.2014).
  • Obserwatorium Legislacyjne - uzasadnione opinie parlamentów narodowych są publikowane, wraz z innymi dokumentami danej procedury, w części Documentation gateway, sekcja National parliaments, od lipca 2014. Natomiast rekordy procedur z lat 2010-2013 zawierają tylko linki do odpowiednich dossiers w bazie IPEX (brak osobno podłączonych uzasadnionych opinii).
  • Statystyki dotyczące kontroli pomocniczości - dyrekcja PE ds. kontaktów z parlamentami narodowymi przygotowuje comiesięczne notatki zawierające informacje o przesłanych do PE projektach aktów ustawodawczych, uzasadnionych opiniach i innych opiniach parlamentów narodowych. Ponadto na stronie można znaleźć statystyki roczne opinii przesyłanych do PE.

DOKUMENTY UE

OPRACOWANIA OIDE