Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania komisji do spraw... > Spotkania komisji ds. europejskich... > XVII SPOTKANIE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

XVII SPOTKANIE

13-14.04.2014, WILNO

W spotkaniu uczestniczyli pos. Agnieszka Pomaska (PO), przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Przygotowanie do LI konferencji COSAC.
  2. Partnerstwo wschodnie: przygotowanie do czwartego szcytu w Rydze.
  3. Wymiana pogladów nt. nieformalnej debaty parlamentarnej nad Europejską Strategią na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego.

 

DOKUMENTY

  • Konkluzje ze spotkania pdf/ Meeting conclusions pdf_EN
  • Oświadczenie w sprawie Ukrainy pdf/ Statement on Ukraine pdf_EN