Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania komisji do spraw... > Spotkania komisji ds. europejskich... > XVIII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XVIII SPOTKANIE

24-25.10.2014, NARVA (ESTONIA)
NIEFORMALNE KONSULTACJE KOMISJI DS. EUROPEJSKICH PARLAMENTÓW ESTONII, LITWY, ŁOTWY I POLSKI

W spotkaniu uczestniczyli pos. Andrzej Gałażewski (PO), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Bezpieczeństwo energetyczne.
  2. Stosunki UE-Rosja.
  3. Wymiana poglądów na temat porządku obrad LII konferencji COSAC (30.11.2014-2.12.2014).
  4. Łotewska prezydencja w Radzie UE.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.