Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Luksemburgu

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkanie w Luksemburgu

12-13.07.2015

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela, 12 lipca 2015

  1. Spotkanie trojki prezydencji COSAC.

Poniedziałek, 13 lipca 2015

  1. Otwarcie spotkania i przyjecie porządku obrad.
  2. Priorytety luksemburskiej prezydencji Rady UE.
  3. Sprawy proceduralne i inne kwestie.
  4. Wzmacnianie dialogu politycznego poprzez wprowadzenie "zielonej kartki" oraz usprawnienie procedury uzasadnionych opinii ("żółta kartka").
  5. Uwagi końcowe.

DOKUMENTY

  • Letter from Ms Agnieszka Pomaska, Chairwoman of the European Union Affairs Committee of the Sejm (Report of the Working Group on the possibility of improving the "yellow card" procedure) pdf_EN
  • Draft Outline 24th COSAC Bi-Annual Report pdf_EN