Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - VIII kadencja

 

malta

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - VIII kadencja

VIII kadencja, 35. posiedzenie w dniach 8-10 lutego 2017

  • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku (stenogram pkt 17)
  • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1215) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 1219) (stenogram pkt 24)

VIII kadencja, 27. posiedzenie w dniach 4-6 października 2016

  • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 712) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 714) (stenogram pkt 14)

VIII kadencja, 23. posiedzenie w dniach 19-22 lipca 2016

  • Informacja prezes Rady Ministrów na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (stenogram pkt 25)

VIII kadencja, 19. posiedzenie w dniach 18-20 maja 2016

  • Informacja prezes Rady Ministrów w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sytuacji w Polsce (stenogram pkt 28)

VIII kadencja, 13. posiedzenie w dniach 9-11 lutego 2016

  • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskich projektach uchwał w sprawie: - polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18, 230 i 250) (stenogram pkt 8)

VIII kadencja, 10. posiedzenie w dniach 28-29 stycznia 2016

  • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram pkt 4)

VIII kadencja, 9. posiedzenie w dniach 27-28 stycznia 2016

  • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 181) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 196) (stenogram pkt 9)

 

  • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram)