Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KM SKZG, spotkanie VI

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

KM SKZG, spotkanie VI

17.02.2016, Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2016

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Mirosława Nykiel PO) - wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju, sen. Mieczysław Augustyn (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP, sen. Waldemar Sługocki (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, sen. Jacek Włosowicz (PiS) – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

PROJEKT PROGRAMU pdf

  1. Otwarcie sesji plenarnej
  2. Doświadczenia parlamentarne związane ze wzmocnioną koordynacją i zarządzaniem gospodarczym
  3. Polityka budżetowa – efekty koordynacji budżetowej
  4. Możliwe scenariusze dla inwestycji w konkurencyjnej UE: szanse i wyzwania
  5. Zakończenie konferencji przez współprzewodniczących


Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Informacje na stronie PE (j. ang.)
Draft agenda pdf_EN

Opracowania:
Doświadczenia parlamentarne związane ze wzmocnioną koordynacją i zarządzaniem gospodarczym pdf
Polityka budżetowa – efekty koordynacji budżetowej pdf
Możliwe scenariusze dla inwestycji w konkurencyjnej UE: szanse i wyzwania pdf