Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LV COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LV COSAC

12-14.06.2016, HAGA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Agnieszka Pomaska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO pdf

Niedziela, 12 czerwca 2016

  • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 13 czerwca 2016

  • Spotkanie grup politycznych
  • Otwarcie spotkania, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne
  • Sesja I - Kontrola parlamentarna, wymiana najlepszych praktyk
  • Sesja II - Rola parlamentów w ochronie praworządności w UE
  • Sesja III - Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie dyplomacji parlamentarnej
  • Spotkanie przewodniczących COSAC

Wtorek, 14 czerwca 2016

  • Sesja IV - Europejski Trybunał Obrachunkowy
  • Sesja V - Migracja
  • Przyjęcie uwag LV COSAC

DOKUMENTY

 Uwagi LV COSAC pdf