Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania przewodniczących... > XIII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XIII SPOTKANIE

26-27.04.2016, ŠTIŘÍN (CZECHY)


W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

PROGRAM pdf

  • SESJA I:
    Wzmacnianie roli parlamentów narodowych zgodnie z ustaleniami porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską z 19 lutego 2016 r., wymiar praktyczny.
  • SESJA II:
    Aktualna sytuacja Unii Europejskiej, możliwe scenariusze na przyszłość.
  • SESJA III:
    Rola parlamentów narodowych w walce z terroryzmem, w tym kroki prawne, które należy podjąć, by sprawić, żeby walka była jak najbardziej efektywna, jednocześnie mając na względzie poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka.

 Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.