Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Bratysławie

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkanie w Bratysławie

10-11.07.2016

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Konrad Głębocki (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU

Niedziela,  10 lipca 2016

  1. Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 10 lipca 2016

  1. Otwarcie spotkania, uwagi wstępne, przyjecie porządku obrad, sprawy proceduralne i inne kwestie
  2. Priorytety prezydencji słowackiej w Radzie UE
  3. Wymiar społeczny UE i polityki spójności: potrójne A w sprawach społecznych
  4. Uwagi końcowe

DOKUMENTY

  • Draft outline for the 26th COSAC bi-Annual report pdf_EN