Strona główna > Ustawy o ratyfikacji > VIII kadencja

 

malta

AAA Drukuj

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE VIII kadencja

  • Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. - Dz.U. 2016 poz. 1631 7 października 2016 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące Porozumienia paryskiego
  • Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. - Dz.U. 2016 poz. 1862 10 stycznia 2017 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące ratyfikacji umowy o wzmocnionym partnerstwie