Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Tabele ekwiwalencyjne

Pliki w formacie HTML sporządzono na podstawie tekstu wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowanego w Dz.Urz.UE 2016 C 202, s.1
Tekst skonsolidowany (ujednolicony) nie stanowi źródła prawa i służy wyłącznie do celów informacyjno-dokumentacyjnych


 

Traktat o Unii Europejskiej(')

  Dotychczasowa numeracja w Traktacie o Unii Europejskiej
  Nowa numeracja w Traktacie o Unii Europejskiej
  TYTUŁ I – POSTANOWIENIA WSPÓLNE
  TYTUŁ I – POSTANOWIENIA WSPÓLNE
  Artykuł 1
  Artykuł 1
  Artykuł 2
  Artykuł 2
  Artykuł 3
  Artykuł 3 (uchylony) (1)
  Artykuł 4
  Artykuł 5 (2)
  Artykuł 4 (uchylony) (3)
  Artykuł 5 (uchylony) (4)
  Artykuł 6
  Artykuł 6
  Artykuł 7
  Artykuł 7
  Artykuł 8
  TYTUŁ II – POSTANOWIENIA ZMIENIAJĄCE TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ W CELU USTANOWIENIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
  TYTUŁ II – POSTANOWIENIA O ZASADACH DEMOKRATYCZNYCH
  Artykuł 8 (uchylony) (5)
  Artykuł 9
  Artykuł 10 (6)
  Artykuł 11
  Artykuł 12
  TYTUŁ III – POSTANOWIENIA ZMIENIAJĄCE TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ WĘGLA I STALI
  TYTUŁ III – POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH
  Artykuł 9 (uchylony) (7)
  Artykuł 13
  Artykuł 14 (8)
  Artykuł 15 (9)
  Artykuł 16 (10)
  Artykuł 17 (11)
  Artykuł 18
  Artykuł 19 (12)
  TYTUŁ IV – POSTANOWIENIA ZMIENIAJĄCE TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ ENERGII ATOMOWEJ
  TYTUŁ IV – POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY
  Artykuł 10 (uchylony) (13)
  Artykuły 27a–27e (zastąpione)
  Artykuły 40–40b (zastąpione)
  Artykuły 43–45 (zastąpione)
  Artykuł 20 (14)
  TYTUŁ V – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
  TYTUŁ V – POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH UNII I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
  Rozdział 1 – Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii
  Artykuł 21
  Artykuł 22
  Rozdział 2 – Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
  Sekcja 1 – Postanowienia wspólne
  Artykuł 23
  Artykuł 11
  Artykuł 24
  Artykuł 12
  Artykuł 25
  Artykuł 13
  Artykuł 26
  Artykuł 27
  Artykuł 14
  Artykuł 28
  Artykuł 15
  Artykuł 29
  Artykuł 22 (przeniesiony)
  Artykuł 30
  Artykuł 23 (przeniesiony)
  Artykuł 31
  Artykuł 16
  Artykuł 32
  Artykuł 17 (przeniesiony)
  Artykuł 42
  Artykuł 18
  Artykuł 33
  Artykuł 19
  Artykuł 34
  Artykuł 20
  Artykuł 35
  Artykuł 21
  Artykuł 36
  Artykuł 22 (przeniesiony)
  Artykuł 30
  Artykuł 23 (przeniesiony)
  Artykuł 31
  Artykuł 24
  Artykuł 37
  Artykuł 25
  Artykuł 38
  Artykuł 39
  Artykuł 47 (przeniesiony)
  Artykuł 40
  Artykuł 26 (uchylony)
  Artykuł 27 (uchylony)
  Artykuł 27a (zastąpiony) (15)
  Artykuł 20
  Artykuł 27b (zastąpiony) (15)
  Artykuł 20
  Artykuł 27c (zastąpiony) (15)
  Artykuł 20
  Artykuł 27d (zastąpiony) (15)
  Artykuł 20
  Artykuł 27e (zastąpiony) (15)
  Artykuł 20
  Artykuł 28
  Artykuł 41
  Sekcja 2 – Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
  Artykuł 17 (przeniesiony)
  Artykuł 42
  Artykuł 43
  Artykuł 44
  Artykuł 45
  Artykuł 46
  TYTUŁ VI – POSTANOWIENIA O WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ I SĄDOWEJ W SPRAWACH KARNYCH (uchylony) (16)
  Artykuł 29 (zastąpiony) (17)
  Artykuł 30 (zastąpiony) (18)
  Artykuł 31 (zastąpiony) (19)
  Artykuł 32 (zastąpiony) (20)
  Artykuł 33 (zastąpiony) (21)
  Artykuł 34 (uchylony)
  Artykuł 35 (uchylony)
  Artykuł 36 (zastąpiony) (22)
  Artykuł 37 (uchylony)
  Artykuł 38 (uchylony)
  Artykuł 39 (uchylony)
  Artykuł 40 (zastąpiony) (23)
  Artykuł 20
  Artykuł 40a (zastąpiony) (23)
  Artykuł 20
  Artykuł 40b (zastąpiony) (23)
  Artykuł 20
  Artykuł 41 (uchylony)
  Artykuł 42 (uchylony)
  TYTUŁ VII – POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY (zastąpiony) (24)
  TYTUŁ IV – POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY
  Artykuł 43 (zastąpiony) (24)
  Artykuł 20
  Artykuł 43a (zastąpiony) (24)
  Artykuł 20
  Artykuł 43b (zastąpiony) (24)
  Artykuł 20
  Artykuł 44 (zastąpiony) (24)
  Artykuł 20
  Artykuł 44a (zastąpiony) (24)
  Artykuł 20
  Artykuł 45 (zastąpiony) (24)
  Artykuł 20
  TYTUŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  TYTUŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Artykuł 46 (uchylony)
  Artykuł 47
  Artykuł 47 (zastąpiony)
  Artykuł 40
  Artykuł 48
  Artykuł 48
  Artykuł 49
  Artykuł 49
  Artykuł 50
  Artykuł 51
  Artykuł 52
  Artykuł 50 (uchylony)
  Artykuł 51
  Artykuł 53
  Artykuł 52
  Artykuł 54
  Artykuł 53
  Artykuł 55

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej(')

  Dotychczasowa numeracja w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską
  Nowa numeracja w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  CZĘŚĆ PIERWSZA – ZASADY
  CZĘŚĆ PIERWSZA – ZASADY
  Artykuł 1 (uchylony)
  Artykuł 1
  Artykuł 2 (uchylony) (25)
  Tytuł I – Kategorie i dziedziny kompetencji Unii
  Artykuł 2
  Artykuł 3
  Artykuł 4
  Artykuł 5
  Artykuł 6
  Tytuł II – Postanowienia ogólne
  Artykuł 7
  Artykuł 3 ustęp 1 (uchylony) (26)
  Artykuł 3 ustęp 2
  Artykuł 8
  Artykuł 4 (przeniesiony)
  Artykuł 119
  Artykuł 5 (zastąpiony) (27)
  Artykuł 9
  Artykuł 10
  Artykuł 6
  Artykuł 11
  Artykuł 153 ustęp 2 (przeniesiony)
  Artykuł 12
  Artykuł 13 (28)
  Artykuł 7 (uchylony) (29)
  Artykuł 8 (uchylony) (30)
  Artykuł 9 (uchylony)
  Artykuł 10 (uchylony) (31)
  Artykuł 11 (zastąpiony) (32)
  Artykuły 326–334
  Artykuł 11a (zastąpiony) (32)
  Artykuły 326–334
  Artykuł 12 (przeniesiony)
  Artykuł 18
  Artykuł 13 (przeniesiony)
  Artykuł 19
  Artykuł 14 (przeniesiony)
  Artykuł 26
  Artykuł 15 (przeniesiony)
  Artykuł 27
  Artykuł 16
  Artykuł 14
  Artykuł 255 (przeniesiony)
  Artykuł 15
  Artykuł 286 (zastąpiony)
  Artykuł 16
  Artykuł 17
  CZĘŚĆ DRUGA – OBYWATELSTWO UNII
  CZĘŚĆ DRUGA – NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII
  Artykuł 12 (przeniesiony)
  Artykuł 18
  Artykuł 13 (przeniesiony)
  Artykuł 19
  Artykuł 17
  Artykuł 20
  Artykuł 18
  Artykuł 21
  Artykuł 19
  Artykuł 22
  Artykuł 20
  Artykuł 23
  Artykuł 21
  Artykuł 24
  Artykuł 22
  Artykuł 25
  CZĘŚĆ TRZECIA – POLITYKI WSPÓLNOTY
  CZĘŚĆ TRZECIA – POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE
  Tytuł I – Rynek wewnętrzny
  Artykuł 14 (przeniesiony)
  Artykuł 26
  Artykuł 15 (przeniesiony)
  Artykuł 27
  Tytuł I – Swobodny przepływ towarów
  Tytuł II – Swobodny przepływ towarów
  Artykuł 23
  Artykuł 28
  Artykuł 24
  Artykuł 29
  Rozdział 1 – Unia celna
  Rozdział 1 – Unia celna
  Artykuł 25
  Artykuł 30
  Artykuł 26
  Artykuł 31
  Artykuł 27
  Artykuł 32
  Część trzecia tytuł X Współpraca celna (przeniesiony)
  Rozdział 2 – Współpraca celna
  Artykuł 135 (przeniesiony)
  Artykuł 33
  Rozdział 2 – Zakaz ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi
  Rozdział 3 – Zakaz ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi
  Artykuł 28
  Artykuł 34
  Artykuł 29
  Artykuł 35
  Artykuł 30
  Artykuł 36
  Artykuł 31
  Artykuł 37
  Tytuł II – Rolnictwo
  Tytuł III – Rolnictwo i rybołówstwo
  Artykuł 32
  Artykuł 38
  Artykuł 33
  Artykuł 39
  Artykuł 34
  Artykuł 40
  Artykuł 35
  Artykuł 41
  Artykuł 36
  Artykuł 42
  Artykuł 37
  Artykuł 43
  Artykuł 38
  Artykuł 44
  Tytuł III – Swobodny przepływ osób, usług i kapitału
  Tytuł IV – Swobodny przepływ osób, usług i kapitału
  Rozdział 1 – Pracownicy
  Rozdział 1 – Pracownicy
  Artykuł 39
  Artykuł 45
  Artykuł 40
  Artykuł 46
  Artykuł 41
  Artykuł 47
  Artykuł 42
  Artykuł 48
  Rozdział 2 – Prawo przedsiębiorczości
  Rozdział 2 – Prawo przedsiębiorczości
  Artykuł 43
  Artykuł 49
  Artykuł 44
  Artykuł 50
  Artykuł 45
  Artykuł 51
  Artykuł 46
  Artykuł 52
  Artykuł 47
  Artykuł 53
  Artykuł 48
  Artykuł 54
  Artykuł 294 (przeniesiony)
  Artykuł 55
  Rozdział 3 – Usługi
  Rozdział 3 – Usługi
  Artykuł 49
  Artykuł 56
  Artykuł 50
  Artykuł 57
  Artykuł 51
  Artykuł 58
  Artykuł 52
  Artykuł 59
  Artykuł 53
  Artykuł 60
  Artykuł 54
  Artykuł 61
  Artykuł 55
  Artykuł 62
  Rozdział 4 – Kapitał i płatności
  Rozdział 4 – Kapitał i płatności
  Artykuł 56
  Artykuł 63
  Artykuł 57
  Artykuł 64
  Artykuł 58
  Artykuł 65
  Artykuł 59
  Artykuł 66
  Artykuł 60 (przeniesiony)
  Artykuł 75
  Tytuł IV – Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób
  Tytuł V – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
  Rozdział 1 – Postanowienia ogólne
  Artykuł 61
  Artykuł 67 (33)
  Artykuł 68
  Artykuł 69
  Artykuł 70
  Artykuł 71 (34)
  Artykuł 64 ustęp 1 (zastąpiony)
  Artykuł 72 (35)
  Artykuł 73
  Artykuł 66 (zastąpiony)
  Artykuł 74
  Artykuł 60 (przeniesiony)
  Artykuł 75
  Artykuł 76
  Rozdział 2 – Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji
  Artykuł 62
  Artykuł 77
  Artykuł 63 punkty 1 i 2 oraz artykuł 64 ustęp 2 (36)
  Artykuł 78
  Artykuł 63 punkty 3 i 4
  Artykuł 79
  Artykuł 80
  Artykuł 64 ustęp 1 (zastąpiony)
  Artykuł 72
  Rozdział 3 – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
  Artykuł 65
  Artykuł 81
  Artykuł 66 (zastąpiony)
  Artykuł 74
  Artykuł 67 (uchylony)
  Artykuł 68 (uchylony)
  Artykuł 69 (uchylony)
  Rozdział 4 – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
  Artykuł 82 (37)
  Artykuł 83 (37)
  Artykuł 84
  Artykuł 85 (37)
  Artykuł 86
  Rozdział 5 – Współpraca policyjna
  Artykuł 87 (38)
  Artykuł 88 (38)
  Artykuł 89 (39)
  Tytuł V – Transport
  Tytuł VI – Transport
  Artykuł 70
  Artykuł 90
  Artykuł 71
  Artykuł 91
  Artykuł 72
  Artykuł 92
  Artykuł 73
  Artykuł 93
  Artykuł 74
  Artykuł 94
  Artykuł 75
  Artykuł 95
  Artykuł 76
  Artykuł 96
  Artykuł 77
  Artykuł 97
  Artykuł 78
  Artykuł 98
  Artykuł 79
  Artykuł 99
  Artykuł 80
  Artykuł 100
  Tytuł VI – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw
  Tytuł VII – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw
  Rozdział 1 – Reguły konkurencji
  Rozdział 1 – Reguły konkurencji
  Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw
  Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw
  Artykuł 81
  Artykuł 101
  Artykuł 82
  Artykuł 102
  Artykuł 83
  Artykuł 103
  Artykuł 84
  Artykuł 104
  Artykuł 85
  Artykuł 105
  Artykuł 86
  Artykuł 106
  Sekcja 2 – Pomoc przyznawana przez Państwa
  Sekcja 2 – Pomoc przyznawana przez Państwa
  Artykuł 87
  Artykuł 107
  Artykuł 88
  Artykuł 108
  Artykuł 89
  Artykuł 109
  Rozdział 2 – Postanowienia podatkowe
  Rozdział 2 – Postanowienia podatkowe
  Artykuł 90
  Artykuł 110
  Artykuł 91
  Artykuł 111
  Artykuł 92
  Artykuł 112
  Artykuł 93
  Artykuł 113
  Rozdział 3 – Zbliżanie ustawodawstw
  Rozdział 3 – Zbliżanie ustawodawstw
  Artykuł 95 (przeniesiony)
  Artykuł 114
  Artykuł 94 (przeniesiony)
  Artykuł 115
  Artykuł 96
  Artykuł 116
  Artykuł 97
  Artykuł 117
  Artykuł 118
  Tytuł VII – Polityka gospodarcza i pieniężna
  Tytuł VII – Polityka gospodarcza i pieniężna
  Artykuł 4 (przeniesiony)
  Artykuł 119
  Rozdział 1 – Polityka gospodarcza
  Rozdział 1 – Polityka gospodarcza
  Artykuł 98
  Artykuł 120
  Artykuł 99
  Artykuł 121
  Artykuł 100
  Artykuł 122
  Artykuł 101
  Artykuł 123
  Artykuł 102
  Artykuł 124
  Artykuł 103
  Artykuł 125
  Artykuł 104
  Artykuł 126
  Rozdział 2 – Polityka pieniężna
  Rozdział 2 – Polityka pieniężna
  Artykuł 105
  Artykuł 127
  Artykuł 106
  Artykuł 128
  Artykuł 107
  Artykuł 129
  Artykuł 108
  Artykuł 130
  Artykuł 109
  Artykuł 131
  Artykuł 110
  Artykuł 132
  Artykuł 111 ustępy 1–3 i 5 (przeniesione)
  Artykuł 219
  Artykuł 111 ustęp 4 (przeniesiony)
  Artykuł 138
  Artykuł 133
  Rozdział 3 – Postanowienia instytucjonalne
  Rozdział 3 – Postanowienia instytucjonalne
  Artykuł 112 (przeniesiony)
  Artykuł 283
  Artykuł 113 (przeniesiony)
  Artykuł 284
  Artykuł 114
  Artykuł 134
  Artykuł 115
  Artykuł 135
  Rozdział 4 – Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich, których walutą jest euro
  Artykuł 136
  Artykuł 137
  Artykuł 111 ustęp 4 (przeniesiony)
  Artykuł 138
  Rozdział 4 – Postanowienia przejściowe
  Rozdział 5 – Postanowienia przejściowe
  Artykuł 116 (uchylony)
  Artykuł 139
  Artykuł 117 ustęp 1, ustęp 2 tiret szóste i ustępy 3–9 (uchylone)
  Artykuł 117 ustęp 2 pięć pierwszych tiret (przeniesione)
  Artykuł 141 ustęp 2
  Artykuł 121 ustęp 1 (przeniesiony)
  Artykuł 122 ustęp 2 zdanie drugie (przeniesione)
  Artykuł 123 ustęp 5 (przeniesiony)
  Artykuł 140 (40)
  Artykuł 118 (uchylony)
  Artykuł 123 ustęp 3 (przeniesiony)
  Artykuł 117 ustęp 2 pięć pierwszych tiret
  Artykuł 141 (41)
  Artykuł 124 ustęp 1 (przeniesiony)
  Artykuł 142
  Artykuł 119
  Artykuł 143
  Artykuł 120
  Artykuł 144
  Artykuł 121 ustęp 1 (przeniesiony)
  Artykuł 140 ustęp 1
  Artykuł 121 ustępy 2–4 (uchylone)
  Artykuł 122 ustęp 1, ustęp 2 zdanie pierwsze, ustępy 3, 4, 5 i 6 (uchylone)
  Artykuł 122 ustęp 2 zdanie drugie (przeniesione)
  Artykuł 140 ustęp 2 akapit pierwszy
  Artykuł 123 ustępy 1, 2 i 4 (uchylone)
  Artykuł 123 ustęp 3 (przeniesiony)
  Artykuł 141 ustęp 1
  Artykuł 123 ustęp 5 (przeniesiony)
  Artykuł 140 ustęp 3
  Artykuł 124 ustęp 1 (przeniesiony)
  Artykuł 142
  Artykuł 124 ustęp 2 (uchylony)
  Tytuł VIII – Zatrudnienie
  Tytuł IX – Zatrudnienie
  Artykuł 125
  Artykuł 145
  Artykuł 126
  Artykuł 146
  Artykuł 127
  Artykuł 147
  Artykuł 128
  Artykuł 148
  Artykuł 129
  Artykuł 149
  Artykuł 130
  Artykuł 150
  Tytuł IX – Wspólna polityka handlowa (przeniesiony)
  Część piąta tytuł II Wspólna polityka handlowa
  Artykuł 131 (przeniesiony)
  Artykuł 206
  Artykuł 132 (uchylony)
  Artykuł 133 (przeniesiony)
  Artykuł 207
  Artykuł 134 (uchylony)
  Tytuł X – Współpraca celna (przeniesiony)
  Część trzecia tytuł II rozdział 2 Współpraca celna
  Artykuł 135 (przeniesiony)
  Artykuł 33
  Tytuł XI – Polityka społeczna, edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież
  Tytuł X – Polityka społeczna
  Rozdział 1 – Postanowienia dotyczące zagadnień społecznych (uchylony)
  Artykuł 136
  Artykuł 151
  Artykuł 152
  Artykuł 137
  Artykuł 153
  Artykuł 138
  Artykuł 154
  Artykuł 139
  Artykuł 155
  Artykuł 140
  Artykuł 156
  Artykuł 141
  Artykuł 157
  Artykuł 142
  Artykuł 158
  Artykuł 143
  Artykuł 159
  Artykuł 144
  Artykuł 160
  Artykuł 145
  Artykuł 161
  Rozdział 2 – Europejski Fundusz Społeczny
  Tytuł XI – Europejski Fundusz Społeczny
  Artykuł 146
  Artykuł 162
  Artykuł 147
  Artykuł 163
  Artykuł 148
  Artykuł 164
  Rozdział 3 – Edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież
  Tytuł XII – Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport
  Artykuł 149
  Artykuł 165
  Artykuł 150
  Artykuł 166
  Tytuł XII – Kultura
  Tytuł XIII – Kultura
  Artykuł 152
  Artykuł 168
  Tytuł XIV – Ochrona konsumentów
  Tytuł XV – Ochrona konsumentów
  Artykuł 153 ustępy 1, 3, 4 i 5
  Artykuł 169
  Artykuł 153 ustęp 2 (przeniesiony)
  Artykuł 12
  Tytuł XV – Sieci transeuropejskie
  Tytuł XVI – Sieci transeuropejskie
  Artykuł 154
  Artykuł 170
  Artykuł 155
  Artykuł 171
  Artykuł 156
  Artykuł 172
  Tytuł XVI – Przemysł
  Tytuł XVII – Przemysł
  Artykuł 157
  Artykuł 173
  Tytuł XVII – Spójność gospodarcza i społeczna
  Tytuł XVIII – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
  Artykuł 158
  Artykuł 174
  Artykuł 159
  Artykuł 175
  Artykuł 160
  Artykuł 176
  Artykuł 161
  Artykuł 177
  Artykuł 162
  Artykuł 178
  Tytuł XVIII – Badania i rozwój technologiczny
  Tytuł XIX – Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna
  Artykuł 163
  Artykuł 179
  Artykuł 164
  Artykuł 180
  Artykuł 165
  Artykuł 181
  Artykuł 166
  Artykuł 182
  Artykuł 167
  Artykuł 183
  Artykuł 168
  Artykuł 184
  Artykuł 169
  Artykuł 185
  Artykuł 170
  Artykuł 186
  Artykuł 171
  Artykuł 187
  Artykuł 172
  Artykuł 188
  Artykuł 189
  Artykuł 173
  Artykuł 190
  Tytuł XIX – Środowisko
  Tytuł XX – Środowisko
  Artykuł 174
  Artykuł 191
  Artykuł 175
  Artykuł 192
  Artykuł 176
  Artykuł 193
  Tytuł XXI – Energetyka
  Artykuł 194
  Tytuł XXII – Turystyka
  Artykuł 195
  Tytuł XXIII – Ochrona ludności
  Artykuł 196
  Tytuł XXIV – Współpraca administracyjna
  Artykuł 197
  Tytuł XX – Współpraca na rzecz rozwoju (przeniesiony)
  Część piąta tytuł III rozdział 1 Współpraca na rzecz rozwoju
  Artykuł 177 (przeniesiony)
  Artykuł 208
  Artykuł 178 (uchylony) (42)
  Artykuł 179 (przeniesiony)
  Artykuł 209
  Artykuł 180 (przeniesiony)
  Artykuł 210
  Artykuł 181 (przeniesiony)
  Artykuł 211
  Tytuł XXI – Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi (zastąpiony)
  Część piąta tytuł III rozdział 2 Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi
  Artykuł 181a (przeniesiony)
  Artykuł 212
  CZĘŚĆ CZWARTA – STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH
  CZĘŚĆ CZWARTA – STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH
  Artykuł 182
  Artykuł 198
  Artykuł 183
  Artykuł 199
  Artykuł 184
  Artykuł 200
  Artykuł 185
  Artykuł 201
  Artykuł 186
  Artykuł 202
  Artykuł 187
  Artykuł 203
  Artykuł 188
  Artykuł 204
  CZĘŚĆ PIĄTA – DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII
  Tytuł I – Postanowienia ogólne dotyczące działań zewnętrznych Unii
  Artykuł 205
  Część trzecia tytuł IX Wspólna polityka handlowa (przeniesiony)
  Tytuł II – Wspólna polityka handlowa
  Artykuł 131 (przeniesiony)
  Artykuł 206
  Artykuł 133 (przeniesiony)
  Artykuł 207
  Tytuł III – Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna
  Część trzecia tytuł XX Współpraca na rzecz rozwoju (przeniesiony)
  Rozdział 1 – Współpraca na rzecz rozwoju
  Artykuł 177 (przeniesiony)
  Artykuł 208 (43)
  Artykuł 179 (przeniesiony)
  Artykuł 209
  Artykuł 180 (przeniesiony)
  Artykuł 210
  Artykuł 181 (przeniesiony)
  Artykuł 211
  Część trzecia tytuł XXI Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi (przeniesiony)
  Rozdział 2 – Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi
  Artykuł 181a (przeniesiony)
  Artykuł 212
  Artykuł 213
  Rozdział 3 – Pomoc humanitarna
  Artykuł 214
  Tytuł IV – Środki ograniczające
  Artykuł 301 (zastąpiony)
  Artykuł 215
  Tytuł V – Umowy międzynarodowe
  Artykuł 216
  Artykuł 310 (przeniesiony)
  Artykuł 217
  Artykuł 300 (zastąpiony)
  Artykuł 218
  Artykuł 111 ustępy 1–3 i 5 (przeniesione)
  Artykuł 219
  Tytuł VI – Stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatury Unii
  Artykuły 302–304 (zastąpione)
  Artykuł 220
  Artykuł 221
  Tytuł VII – Klauzula solidarności
  Artykuł 222
  CZĘŚĆ PIĄTA – INSTYTUCJE WSPÓLNOTY
  CZĘŚĆ SZÓSTA – POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE
  Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne
  Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne
  Rozdział 1 – Instytucje
  Rozdział 1 – Instytucje
  Sekcja 1 – Parlament Europejski
  Sekcja 1 – Parlament Europejski
  Artykuł 189 (uchylony) (44)
  Artykuł 190 ustępy 1–3 (uchylone) (45)
  Artykuł 190 ustępy 4 i 5
  Artykuł 223
  Artykuł 191 akapit pierwszy (uchylony) (46)
  Artykuł 191 akapit drugi
  Artykuł 224
  Artykuł 192 akapit pierwszy (uchylony) (47)
  Artykuł 192 akapit drugi
  Artykuł 225
  Artykuł 193
  Artykuł 226
  Artykuł 194
  Artykuł 227
  Artykuł 195
  Artykuł 228
  Artykuł 196
  Artykuł 229
  Artykuł 197 akapit pierwszy (uchylony) (48)
  Artykuł 197 akapity drugi, trzeci i czwarty
  Artykuł 230
  Artykuł 198
  Artykuł 231
  Artykuł 199
  Artykuł 232
  Artykuł 200
  Artykuł 233
  Artykuł 201
  Artykuł 234
  Sekcja 2 – Rada Europejska
  Artykuł 235
  Artykuł 236
  Sekcja 2 – Rada
  Sekcja 3 – Rada
  Artykuł 202 (uchylony) (49)
  Artykuł 203 (uchylony) (50)
  Artykuł 204
  Artykuł 237
  Artykuł 205 ustępy 2 i 4 (uchylone) (51)
  Artykuł 205 ustępy 1 i 3
  Artykuł 238
  Artykuł 206
  Artykuł 239
  Artykuł 207
  Artykuł 240
  Artykuł 208
  Artykuł 241
  Artykuł 209
  Artykuł 242
  Artykuł 210
  Artykuł 243
  Sekcja 3 – Komisja
  Sekcja 4 – Komisja
  Artykuł 211 (uchylony) (52)
  Artykuł 244
  Artykuł 212 (przeniesiony)
  Artykuł 249 ustęp 2
  Artykuł 213
  Artykuł 245
  Artykuł 214 (uchylony) (53)
  Artykuł 215
  Artykuł 246
  Artykuł 216
  Artykuł 247
  Artykuł 217 ustępy 1, 3 i 4 (uchylone) (54)
  Artykuł 217 ustęp 2
  Artykuł 248
  Artykuł 218 ustęp 1 (uchylony) (55)
  Artykuł 218 ustęp 2
  Artykuł 249
  Artykuł 219
  Artykuł 250
  Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości
  Sekcja 5 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Artykuł 220 (uchylony) (56)
  Artykuł 221 akapit pierwszy (uchylony) (57)
  Artykuł 221 akapity drugi i trzeci
  Artykuł 251
  Artykuł 222
  Artykuł 252
  Artykuł 223
  Artykuł 253
  Artykuł 224 (58)
  Artykuł 254
  Artykuł 255
  Artykuł 225
  Artykuł 256
  Artykuł 225a
  Artykuł 257
  Artykuł 226
  Artykuł 258
  Artykuł 227
  Artykuł 259
  Artykuł 228
  Artykuł 260
  Artykuł 229
  Artykuł 261
  Artykuł 229a
  Artykuł 262
  Artykuł 230
  Artykuł 263
  Artykuł 231
  Artykuł 264
  Artykuł 232
  Artykuł 265
  Artykuł 233
  Artykuł 266
  Artykuł 234
  Artykuł 267
  Artykuł 235
  Artykuł 268
  Artykuł 269
  Artykuł 236
  Artykuł 270
  Artykuł 237
  Artykuł 271
  Artykuł 238
  Artykuł 272
  Artykuł 239
  Artykuł 273
  Artykuł 240
  Artykuł 274
  Artykuł 275
  Artykuł 276
  Artykuł 241
  Artykuł 277
  Artykuł 242
  Artykuł 278
  Artykuł 243
  Artykuł 279
  Artykuł 244
  Artykuł 280
  Artykuł 245
  Artykuł 281
  Sekcja 6 – Europejski Bank Centralny
  Artykuł 282
  Artykuł 112 (przeniesiony)
  Artykuł 283
  Artykuł 113 (przeniesiony)
  Artykuł 284
  Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy
  Sekcja 7 – Trybunał Obrachunkowy
  Artykuł 246
  Artykuł 285
  Artykuł 247
  Artykuł 286
  Artykuł 248
  Artykuł 287
  Rozdział 2 – Postanowienia wspólne dla wielu instytucji
  Rozdział 2 – Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia
  Sekcja 1 – Akty prawne Unii
  Artykuł 249
  Artykuł 288
  Artykuł 289
  Artykuł 290 (59)
  Artykuł 291 (59)
  Artykuł 292
  Sekcja 2 – Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia
  Artykuł 250
  Artykuł 293
  Artykuł 251
  Artykuł 294
  Artykuł 252 (uchylony)
  Artykuł 295
  Artykuł 253
  Artykuł 296
  Artykuł 254
  Artykuł 297
  Artykuł 298
  Artykuł 255 (przeniesiony)
  Artykuł 15
  Artykuł 256
  Artykuł 299
  Rozdział 3 – Organy doradcze Unii
  Artykuł 300
  Rozdział 3 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  Sekcja 1 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  Artykuł 257 (uchylony) (60)
  Artykuł 258 akapity pierwszy, drugi i czwarty
  Artykuł 301
  Artykuł 258 akapit trzeci (uchylony) (61)
  Artykuł 259
  Artykuł 302
  Artykuł 260
  Artykuł 303
  Artykuł 261 (uchylony)
  Artykuł 262
  Artykuł 304
  Rozdział 4 – Komitet Regionów
  Sekcja 2 – Komitet Regionów
  Artykuł 263 akapity pierwszy i piąty (uchylone) (62)
  Artykuł 263 akapity drugi, trzeci i czwarty
  Artykuł 305
  Artykuł 264
  Artykuł 306
  Artykuł 265
  Artykuł 307
  Rozdział 5 – Europejski Bank Inwestycyjny
  Rozdział 4 – Europejski Bank Inwestycyjny
  Artykuł 266
  Artykuł 308
  Artykuł 267
  Artykuł 309
  Tytuł II – Postanowienia finansowe
  Tytuł II – Postanowienia finansowe
  Artykuł 268
  Artykuł 310
  Rozdział 1 – Zasoby własne Unii
  Artykuł 269
  Artykuł 311
  Artykuł 270 (uchylony) (63)
  Rozdział 2 – Wieloletnie ramy finansowe
  Artykuł 312
  Rozdział 3 – Roczny budżet Unii
  Artykuł 272 ustęp 1 (przeniesiony)
  Artykuł 313
  Artykuł 271 (przeniesiony)
  Artykuł 316
  Artykuł 272 ustęp 1 (przeniesiony)
  Artykuł 313
  Artykuł 272 ustępy 2–10
  Artykuł 314
  Artykuł 273
  Artykuł 315
  Artykuł 271 (przeniesiony)
  Artykuł 316
  Rozdział 4 – Wykonanie budżetu i absolutorium
  Artykuł 274
  Artykuł 317
  Artykuł 275
  Artykuł 318
  Artykuł 276
  Artykuł 319
  Rozdział 5 – Postanowienia wspólne
  Artykuł 277
  Artykuł 320
  Artykuł 278
  Artykuł 321
  Artykuł 279
  Artykuł 322
  Artykuł 323
  Artykuł 324
  Rozdział 6 – Zwalczanie nadużyć finansowych
  Artykuł 280
  Artykuł 325
  Tytuł III – Wzmocniona współpraca
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 326 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 327 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 328 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 329 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 330 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 331 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 332 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 333 (64)
  Artykuł 11 i 11a (zastąpione)
  Artykuł 334 (64)
  CZĘŚĆ SZÓSTA – POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE
  CZĘŚĆ SIÓDMA – POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE
  Artykuł 281 (uchylony) (65)
  Artykuł 282
  Artykuł 335
  Artykuł 283
  Artykuł 336
  Artykuł 284
  Artykuł 337
  Artykuł 285
  Artykuł 338
  Artykuł 286 (zastąpiony)
  Artykuł 16
  Artykuł 287
  Artykuł 339
  Artykuł 288
  Artykuł 340
  Artykuł 289
  Artykuł 341
  Artykuł 290
  Artykuł 342
  Artykuł 291
  Artykuł 343
  Artykuł 292
  Artykuł 344
  Artykuł 293 (uchylony)
  Artykuł 294 (przeniesiony)
  Artykuł 55
  Artykuł 295
  Artykuł 345
  Artykuł 296
  Artykuł 346
  Artykuł 297
  Artykuł 347
  Artykuł 298
  Artykuł 348
  Artykuł 299 ustęp 1 (uchylony) (66)
  Artykuł 299 ustęp 2 akapity drugi, trzeci i czwarty
  Artykuł 349
  Artykuł 299 ustęp 2 akapit pierwszy i ustępy 3–6 (przeniesione)
  Artykuł 355
  Artykuł 300 (zastąpiony)
  Artykuł 218
  Artykuł 301 (zastąpiony)
  Artykuł 215
  Artykuł 302 (zastąpiony)
  Artykuł 220
  Artykuł 303 (zastąpiony)
  Artykuł 220
  Artykuł 304 (zastąpiony)
  Artykuł 220
  Artykuł 305 (uchylony)
  Artykuł 306
  Artykuł 350
  Artykuł 307
  Artykuł 351
  Artykuł 308
  Artykuł 352
  Artykuł 353
  Artykuł 309
  Artykuł 354
  Artykuł 310 (przeniesiony)
  Artykuł 217
  Artykuł 311 (uchylony) (67)
  Artykuł 299 ustęp 2 akapit pierwszy i ustępy 3–6 (przeniesione)
  Artykuł 355
  Artykuł 312
  Artykuł 356
  Postanowienia końcowe
  Artykuł 313
  Artykuł 357
  Artykuł 358
  Artykuł 314 (uchylony) (68)

(') Niniejsze dwie tabele stanowią wyciąg z tabel, o których mowa w artykule 5 Traktatu z Lizbony, z pominięciem środkowej kolumny, która wskazywała tymczasową numerację występującą w Traktacie z Lizbony.

(1) Treść zastąpiona artykułem 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”) i artykułem 13 ustęp 1 oraz artykułem 21 ustęp 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „Traktatem UE”).
(2) Zastępuje artykuł 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „Traktatem WE”).
(3) Treść zastąpiona artykułem 15 Traktatu UE.
(4) Treść zastąpiona artykułem 13 ustęp 2 Traktatu UE.
(5) Artykuł 8 Traktatu EU, który obowiązywał przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony (zwany dalej „dotychczasowym Traktatem UE”) zmieniającego Traktat WE. Zmiany te zostały włączone do ostatniego z wymienionych Traktatów, a artykuł 8 został uchylony. Jego oznaczenie zostało wykorzystane w celu dodania nowego postanowienia.
(6) Ustęp 4 zastępuje treść artykułu 191 akapit pierwszy Traktatu WE.
(7) Artykuł 9 dotychczasowego Traktatu UE wprowadzał zmiany do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Traktat ten wygasł 23 lipca 2002 roku. Artykuł 9 został uchylony, a jego oznaczenie zostało wykorzystane w celu dodania nowego postanowienia.
(8) — Ustępy 1 i 2 zastępują treść artykułu 189 Traktatu WE,
— ustępy 1–3 zastępują treść artykułu 190 ustępy1–3 Traktatu WE,
— ustęp1 zastępuje treść artykułu 192 akapit pierwszy Traktatu WE,
— ustęp4 zastępuje treść artykułu 197 akapit pierwszy Traktatu WE.
(9) Zastępuje treść artykułu 4.
(10) — Ustęp 1 zastępuje treść artykułu 202 tiret pierwsze i drugie Traktatu WE,
— ustępy 2 i 9 zastępują treść artykułu 203 Traktatu WE,
— ustępy 4 i 5 zastępują treść artykułu 205 ustępy 2 i 4 Traktatu WE.
(11) — Ustęp 1 zastępuje treść artykułu 211 Traktatu WE,
— ustępy 3 i 7 zastępują treść artykułu 214 Traktatu WE,
— ustęp 6 zastępuje treść artykułu 217 ustępy 1, 3 i 4 Traktatu WE.
(12) — Zastępuje treść artykułu 220 Traktatu WE,
— ustęp 2 akapit pierwszy zastępuje treść artykułu 221 akapit pierwszy Traktatu WE.
(13) Artykuł 10 dotychczasowego Traktatu UE wprowadzał zmiany do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Zmiany te zostały włączone do ostatniego z wymienionych Traktatów, a artykuł 10 został uchylony. Jego oznaczenie zostało wykorzystane w celu dodania nowego postanowienia.
(14) Zastępuje również artykuły 11 i 11a Traktatu WE.
(15) Artykuły 27a–27e dotychczasowego Traktatu UE dotyczące wzmocnionej współpracy zostają także zastąpione artykułami 326–334 TFUE.
(16) Postanowienia tytułu VI dotychczasowego Traktatu UE dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych zostają zastąpione postanowieniami części trzeciej tytuł V rozdziały 1, 4 i 5 TFUE.
(17) Zastąpiony artykułem 67 TFUE.
(18) Zastąpiony artykułami 87 i 88 TFUE.
(19) Zastąpiony artykułami 82, 83 i 85 TFUE.
(20) Zastąpiony artykułem 89 TFUE.
(21) Zastąpiony artykułem 72 TFUE.
(22) Zastąpiony artykułem 71 TFUE.
(23) Artykuły 40–40b dotychczasowego Traktatu UE dotyczące wzmocnionej współpracy zostają także zastąpione artykułami 326–334 TFUE.
(24) Artykuły 43–45 oraz tytuł VII dotychczasowego Traktatu UE dotyczące wzmocnionej współpracy zostają także zastąpione artykułami 326–334 TFUE.
(25) Treść zastąpiona artykułem 3 Traktatu UE.
(26) Treść zastąpiona artykułami 3–6 TFUE.
(27) Treść zastąpiona artykułem 5 Traktatu UE.
(28) Dodanie postanowienia Protokołu w sprawie dobrostanu zwierząt.
(29) Treść zastąpiona artykułem 13 Traktatu UE.
(30) Treść zastąpiona artykułem 9 Traktatu UE oraz artykułem 282 ustęp 1 TFUE.
(31) Treść zastąpiona artykułem 4 ustęp 3 Traktatu UE.
(32) Zastąpiony także artykułem 20 Traktatu UE.
(33) Zastępuje także artykuł 29 dotychczasowego Traktatu UE.
(34) Zastępuje także artykuł 36 dotychczasowego Traktatu UE.
(35) Zastępuje także artykuł 33 dotychczasowego Traktatu UE.
(36) Artykuł 63 punkty 1 i 2 Traktatu WE zostaje zastąpiony artykułem 78 ustępy 1 i 2 TFUE, a artykuł 64 ustęp 2 zostaje zastąpiony artykułem 78 ustęp 3 TFUE.
(37) Zastępuje artykuł 31 dotychczasowego Traktatu UE.
(38) Zastępuje artykuł 30 dotychczasowego Traktatu UE.
(39) Zastępuje artykuł 32 dotychczasowego Traktatu UE.
(40) — Artykuł 140 ustęp 1 przejmuje artykuł 121 ustęp1,
— artykuł 140 ustęp 2 przejmuje artykuł 122 ustęp 2 zdanie drugie,
— artykuł 140 ustęp 3 przejmuje artykuł 123 ustęp 5.
(41) — Artykuł 141 ustęp 1 przejmuje artykuł 123 ustęp 3,
— artykuł 141 ustęp 2 przejmuje artykuł 117 ustęp 2 pięć pierwszych tiret.
(42) Treść zastąpiona artykułem 208 ustęp 1 akapit drugi zdanie drugie TFUE.
(43) Ustęp 1 akapit drugi zdanie drugie zastępuje treść artykułu 178 Traktatu WE.
(44) Treść zastąpiona artykułem 14 ustępy 1 i 2 Traktatu UE.
(45) Treść zastąpiona artykułem 14 ustępy 1–3 Traktatu UE.
(46) Treść zastąpiona artykułem 11 ustęp 4 Traktatu UE.
(47) Treść zastąpiona artykułem 14 ustęp 1 Traktatu UE.
(48) Treść zastąpiona artykułem 14 ustęp 4 Traktatu UE.
(49) Treść zastąpiona artykułem 16 ustęp 1 Traktatu UE oraz artykułami 290 i 291 TFUE.
(50) Treść zastąpiona artykułem 16 ustępy 2 i 9 Traktatu UE.
(51) Treść zastąpiona artykułem 16 ustępy 4 i 5 Traktatu UE.
(52) Treść zastąpiona artykułem 17 ustęp 1 Traktatu UE.
(53) Treść zastąpiona artykułem 17 ustępy 3 i 7 Traktatu UE.
(54) Treść zastąpiona artykułem 17 ustęp 6 Traktatu UE.
(55) Treść zastąpiona artykułem 295 TFUE.
(56) Treść zastąpiona artykułem 19 Traktatu UE.
(57) Treść zastąpiona artykułem 19 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu UE.
(58) Treść akapitu pierwszego zdanie pierwsze zostaje zastąpiona artykułem 19 ustęp 2 akapit drugi Traktatu UE.
(59) Zastępuje treść artykułu 202 tiret trzecie Traktatu WE.
(60) Treść zastąpiona artykułem 300 ustęp 2 TFUE.
(61) Treść zastąpiona artykułem 300 ustęp 4 TFUE.
(62) Treść zastąpiona artykułem 300 ustępy 3 i 4 TFUE.
(63) Treść zastąpiona artykułem 300 ustęp 4 TFUE.
(64) Zastępuje także treść artykułów 27a–27e, 40–40b oraz 43–45 dotychczasowego Traktatu UE.
(65) Treść zastąpiona artykułem 47 Traktatu UE.
(66) Treść zastąpiona artykułem 52 Traktatu UE.
(67) Treść zastąpiona artykułem 51 Traktatu UE.
(68) Treść zastąpiona artykułem 55 Traktatu UE.

Opracowanie techniczne traktatów - OIDE.

wróć do góry