Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa Wyszehradzka > Spotkania komisji do spraw... > XXII SPOTKANIE

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

XXII SPOTKANIE

2-4.10.2016, WELEHRAD

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Marta Golbik (N) - członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROGRAM pdf

  • Sesja otwierająca
  • Brexit – sytuacja po referendum w Zjednoczonym Królestwie, dalsze kroki i potencjalny wpływ na państwa V4
  • Migracja do UE i proponowana reforma europejskiego systemu azylowego
  • Przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

  • Konkluzje pdf / Conclusions* pdf_EN 

* Tekst przyjety w jęz. ang.