Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LVII COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LVII COSAC

28-30.05.2017, VALLETTA

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Konrad Głębocki (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Agnieszka Pomaska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji, pos. Marta Golbik (PO) - członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO pdf

Niedziela, 28 maja 2017

  • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 29 maja 2017

  • Spotkania grup politycznych
  • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne, prezentacja Dwudziestego siódmego raportu półrocznego COSAC
  • Sesja I - Refleksje na temat maltańskiej prezydencji w Radzie UE, debata
  • Sesja II - Rola parlamentów narodowych w przyszłej UE, debata
  • Sesja III - Wynik referendum w Wielkiej Brytanii – bieżący etap, debata
  • Sesja IV - Rozwój niebieskiej gospodarki - w kierunku bardziej zrównoważonej zintegrowanej polityki morskiej UE, debata
  • Spotkanie przewodniczących COSAC - debata na temat projektu uwag i konkluzji LVII COSAC

Wtorek, 30 maja 2017

  • Sesja V - Migracja - zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi oraz ustanowienie humanitarnej i skutecznej polityki powrotu i readmisji, debata
  • Przyjęcie uwag i konkluzji LVII COSAC

DOKUMENTY

Conclusions of the LVII COSAC pdf _EN

Konkluzje z LVII COSAC pdf_PL