Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > Spotkanie inauguracyjne GWKP

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkanie inauguracyjne GWKP

9-10.10.2017, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. P. Apel (Kukiz15) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Ł. Mikołajczyk (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, sen. A. Mioduszewski (PiS) – członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP.

 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

  1. Uwagi wstępne współprzewodniczących
  2. Przemówienia
  3. Stosowanie art. 51 rozporządzenia w sprawie Europolu
  4. Regulamin GWKP: prezentacja projektu przez współprzewodniczących i wymiana poglądów
  5. Cykl polityki UE na lata 2014–2017 i 2018–2020
  6. Program wieloletni Europolu
  7. Regulamin GWKP: wymiana poglądów i przyjęcie

DOKUMENTY

Podczas spotkania nie przyjęto regulaminu ani dokumentu końcowego.