Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LVIII COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LVIII COSAC

26-28.11.2017, TALLIN

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Rafał Trzaskowski (PO) - wiceprzewodniczący Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Niedziela, 26 listopada 2017

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 27 listopada 2017

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne, prezentacja Dwudziestego ósmego raportu półrocznego COSAC
 • Sesja I - Przyszłość Unii Europejskiej, debata
 • Sesja II - Zbliżanie Unii Europejskiej do jej obywateli - jakie są najlepsze praktyki parlamentów narodowych?, debata
 • Sesja III - Jednolity rynek cyfrowy - obecny rozwój e-usług, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC - debata na temat projektu uwag i konkluzji LVII COSAC

Wtorek, 30 maja 2017

 • Sesja IV - Stan obecny - budowanie skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa, debata
 • Sesja V - Zewnętrzny wymiar migracji - zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LVIII COSAC
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Konkluzje LVIII COSAC pdf

Uwagi LVIII COSAC pdf