Strona główna

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

2 spotkanie GWKP

18-19.03.2018, spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Sofia

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. J. Kurzępa (PiS) - członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. A. Borowiec (PiS) - członek Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. R. Mamątow (PiS) - przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz sen. Ł. Mikołajczyk (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP.

 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

  1. Uwagi wstępne współprzewodniczących
  2. Wymiana poglądów i przyjęcie regulaminu GWKP
  3. Dotychczasowa i przyszła współpraca Europolu z państwami Bałkanów Zachodnich
  4. Wymiana poglądów nt. Projektu wieloletniego programowania Europolu 2019-2021 z R. Wainwrightem, dyrektorem wykonawczym Europolu
  5. Wymiana poglądów z Priitem Pärkna, przewodniczącym zarządu Europolu
  6. Nadzór Europejskiego Inspektora Ochrony Danych nad Europolem: działania w 2017 i prace bieżące
  7. Zwalczanie nielegalnych treści w internecie i optymalizacja bezpieczeństwa cybernetycznego: Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu i unijna jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie
  8. Wkład Europolu w walkę z terroryzmem i zapobieganie przestępczości zorganizowanej
  9. Konkluzje i zamknięcie posiedzenia przez współprzewodniczących

DOKUMENTY

Regulamin Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, 19 marca 2018 pdf / Rules of Procedure of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, 19.03.2018 pdf_EN

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego. Podsumowanie dyskusji jest zawarte we wnioskach współprzewodniczących (Summary conclusions by the Co-Chairs, 10.05.2018 pdf_EN).