Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Wiedniu

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkanie w Wiedniu

8-9.07.2018

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU 

Niedziela, 8 lipca2018

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 9 lipca2018

 • Otwarcie spotkania
  • Przemówienie powitalne
  • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LX COSAC
  • Zarys 30. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Inne sprawy
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji austriackiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Przyszłość i perspektywy Unii Europejskiej
  • Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 30th COSAC bi-Annual report pdf_EN