Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LX COSAC

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

LX COSAC

18-20.11.2018, WIEDEŃ

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji, pos. Tadeusz Cymański (PiS) - członek Komisji, pos. Michał Stasiński (PO) - członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Niedziela, 18 listopada 2018

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 19 listopada 2018

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Przyjęcie porządku obrad LX spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne
  - Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  - Prezentacja 30. raportu półrocznego COSAC
  - Listy otrzymane przez prezydencję
  - Inne sprawy
 • Sesja I: Austriacka prezydencja w Radzie UE – stan prac, debata
 • Sesja II: Brexit – aktualna sytuacja, debata
 • Sesja III: Europejski filar praw socjalnych - budowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu i sprawiedliwszej Europy, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LX COSAC

Wtorek, 20 listopada 2018

 • Sesja IV: Transparentna, bliższa obywatelom Unia Europejska w kontekście najbliższych wyborów do PE, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LX COSAC
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Konkluzje LX COSAC pdf

Uwagi LX COSAC pdf