Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXI COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LXI COSAC

23-25.06.2019, BUKARESZT

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Andrzej Czerwiński (PO-KO) - członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Niedziela, 23 czerwca 2019

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Przyjęcie porządku obrad LXI spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne
  - Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  - Prezentacja 31. raportu półrocznego COSAC
  - Listy otrzymane przez prezydencję
  - Inne sprawy
 • Sesja I: Osiągnięcia rumuńskiej prezydencji Rady UE, debata
 • Sesja II: Perspektywy dla międzynarodowych stosunków handlowych Unii Europejskiej; przyszłość stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w kontekście brexitu, debata
 • Sesja III: Europejski obszar edukacji jako czynnik napędzający przekształcenie i wzmocnienie jednolitego rynku, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LXI COSAC

Wtorek, 25 czerwca 2019

 • Sesja IV: Gospodarka oparta na innowacjach, postępie technologicznym i społecznym odziaływaniu Unii Europejskiej; rola parlamentów narodowych we wspieraniu „nowej gospodarki” UE, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LXI COSAC
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Konkluzje LXI COSAC pdf

Uwagi LXI COSAC pdf