Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Spotkania przewodniczących COSAC > Spotkanie w Helsinkach

 

logo be

AAA Drukuj

Spotkanie w Helsinkach

21-22.07.2019

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Anita Czerwińska (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU 

Niedziela, 21 lipca 2019

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 22 lipca 2019

 • Otwarcie spotkania
  • Przemówienia powitalne
  • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LXII COSAC
  • Zarys 32. raportu półrocznego COSAC
  • Współfinansowanie i mianowanie stałego członka sekretariatu COSAC na lata 2020–2021
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Debata
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji fińskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Jaki budżet na polityki UE?
  • Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Draft outline for the 32nd COSAC bi-Annual report pdf_EN