Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > XV SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XV SPOTKANIE

4-6.09.2019, HELSINKI

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Joanna Lichocka (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Leszek Ruszczyk (PO-KO) - członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, sen. Jarosław Rusiecki (PiS) - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, sen. Tomasz Grodzki (PO-KO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU

Czwartek, 5 września 2019

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji: uwagi wstępne
 • Sesja I:
  Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i Arktyki
  Debata
 • Sesja II:
  Wymiana poglądów na temat priorytetów UE w zakresie WPZiB/WPBiO
  Debata
 • Sesja III:
  Przywracanie jedności transatlantyckiej w sprawach globalnych
  Debata
 • Sesja IV:
  Quo Vadis obrono UE: siły pokojowe czy siły wojskowe?
  Debata
 • Warsztat A: Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem w związku z wycofaniem się z niego USA
  Warsztat B: Ułatwianie mobilności wojskowej w UE w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO)
  Warsztat C: Rola Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako kluczowego partnera na rzecz dialogu między Wschodem a Zachodem

Piątek, 6 września 2019

 • Warsztat 1: Rozwój polityczny na Bałkanach Zachodnich
 • Warsztat 2: Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym: ocena polityk i instrumentów UE
 • Warsztat 3: Iran - możliwości dla UE i przyszłość umowy nuklearnej
 • Sesja V:
  Zmiany klimatu i bezpieczeństwo
  Debata
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

 Final Statement by the Co-Presidency/Oświadczenie końcowe Prezydencji