Strona główna > Debaty Sejmu w sprawach UE > Debaty Sejmu - IX kadencja

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debaty Sejmu - IX kadencja

IX kadencja, 81 posiedzenie Sejmu w dniu 16 sierpnia 2023

 • Debata nad sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druki nr 3291 i 3530, sprawozdanie stenograficzne, pkt 7).

IX kadencja, 80 posiedzenie Sejmu w dniu 28 lipca 2023

 • Debata nad sprawozdaniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druki nr 3335 i 3386, sprawozdanie stenograficzne, pkt 19).

IX kadencja, 79 posiedzenie Sejmu w dniu 11 lipca 2023

 • Debata nad sprawozdaniem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (druk nr 3284, sprawozdanie stenograficzne, pkt 11).

IX kadencja, 77 posiedzenie Sejmu w dniu 15 czerwca 2023

 • Debata nad sprawozdaniem Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów (druki nr 3334 i 3368, sprawozdanie stenograficzne, pkt 40).  

IX kadencja, 74 posiedzenie Sejmu w dniu 13 i 14 kwietnia 2023

 • Debata nad informacją Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023. Sejm przyjął informację do wiadomości (sprawozdanie stenograficzne, pkt 16).
 • Debata nad sprawozdaniem Komisji do Spraw UE o poselskim projekcie uchwały ws. obrony polskich lasów (druki nr 3104, 3134) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 24).
 • Debata nad sprawozdaniem Komisji do Spraw UE o komisyjnym projekcie uchwały ws. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (druki 3173 i 3174) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 43).

IX kadencja, 72 posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2023

 • Debata nad rządowym projektem ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (druki nr 2953 i 2972) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 2).

IX kadencja, 64 posiedzenie Sejmu w dniu 27 października 2022

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2022 (przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 2532 i 2610) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 15).
 • Informacja bieżąca – debata nad informacją w sprawie blokowania przez rząd RP środków europejskich (Krajowy Plan Odbudowy, wieloletnie ramy finansowe) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 10).

IX kadencja, 61 posiedzenie Sejmu w dniu 15 września 2022

 • Debata nad poselskim projektem uchwały w sprawie apelu do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej – sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druki nr 2585 i 2601) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 16).

IX kadencja, 52 posiedzenie Sejmu w dniu 7 kwietnia 2022

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021 (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 2001 i 2039) (sprawozdanie stenograficzne, pkt 28).

IX kadencja, 51 posiedzenie Sejmu w dniu 23 marca 2022

 • Debata nad rządowym projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (celem ustawy jest optymalne stosowanie unijnych rozporządzeń wdrażających politykę spójności) - sprawozdanie Komisji do Spraw UE oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druki nr 2022 i 2065) (stenogram, pkt 10). 

IX kadencja, 44 posiedzenie Sejmu w dniu 15 grudnia 2021

 • Informacja bieżąca: debata nad informacją w sprawie kierunków i strategii polskiej polityki względem Unii Europejskiej, wybranych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych (stenogram, pkt 7).

IX kadencja, 43 posiedzenie Sejmu w dniu 9 grudnia 2021

 • Debata nad poselskim projektem uchwały w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy (druki nr 1825 i 1828) (stenogram, pkt 41).

IX kadencja, 39 posiedzenie Sejmu w dniu 14 października 2021

 • Informacja bieżąca: debata nad informacją w sprawie zagrożenia pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu polityki rządu w stosunkach z instytucjami Unii Europejskiej na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, począwszy od klimatu, poprzez edukację, samorząd, po rolnictwo, inwestycje, rozwój oraz bezpieczeństwo Polski (stenogram, pkt 35).

IX kadencja, 38 posiedzenie Sejmu w dniu 1 października 2021

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1528) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1572) (stenogram, pkt 37).

IX kadencja, 29 posiedzenie Sejmu w dniu 4 maja 2021

 • Debata nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dn. 14 grudnia 2020 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335 UE, Euratom (druk nr 1123) (stenogram).

IX kadencja, 28 posiedzenie Sejmu w dniach 14, 15 i 20 kwietnia 2021

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 910) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 974) (stenogram, pkt 25).

IX kadencja, 21 posiedzenie Sejmu w dniach 18-19 i 27-28 listopada 2020

 • Debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) oraz debata nad informacją dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (stenogram, pkt 6 i 7).

IX kadencja, 15 posiedzenie Sejmu w dniach 22-24 lipca 2020

 • Debata nad informacją Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17–21 lipca 2020 roku. Sejm przyjął informację (stenogram, pkt 3).
 • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (stenogram)