Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXII COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LXII COSAC

1-3.12.2019, HELSINKI

SKŁAD DELEGACJI


Pos. Stanislaw Tyszka - przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Jan Dziedziczak (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Lech Kołakowski (PiS) - członek Komisji, pos. Agnieszka Pomaska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji, sen. Marcin Bosacki (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Niedziela, 1 grudnia 2019

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 2 grudnia 2019

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne; przyjęcie porządku obrad LXII plenarnego posiedzenia COSAC
 • Sesja I: Fińska prezydencja w Radzie UE
  Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; listy otrzymane przez prezydencję; współfinansowanie i nominacja sekretariatu COSAC; prezentacja 32. raportu półrocznego COSAC
 • Sesja II: Promowanie praworządności w UE i Karty praw podstawowych UE
  Podsumowanie sytuacji i plany na przyszłość; debata
 • Sesja III: Wystąpienie Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
  Spotkanie przewodniczących COSAC; powołanie stałego członka Sekretariatu COSAC; debata na temat projektu uwag i konkluzji LXII

Wtorek, 3 grudnia 2019

 • Sesja IV: Skuteczna strategia klimatyczna dla Europy; debata
 • Sesja V: Wystąpienie Michela Barniera, szefa grupy zadaniowej ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
 • Sesja zamykająca: Przyjęcie uwag i konkluzji LXII COSAC
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Konkluzje LXII COSAC pdf

Uwagi LXII COSAC pdf