Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > 7 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Drukuj

7 spotkanie GWKP

28-29.09.2020, spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), [Berlin] wideospotkanie

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw UE; sen. Aleksander Pociej (KO), przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

  • Spotkanie trojki prezydencji
  • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne
  • Działalność Europolu w okresie marzec-wrzesień 2020, z uwzględnieniem kryzysu wywołanego przez Covid-19
  • Projekt Wieloletniego Dokumentu Programowego Europolu 2021-2023
  • Debata tematyczna: Zwalczanie prawicowego ekstremizmu i terroryzmu
  • Wystąpienie nt. przyszłej roli Europolu i wyzwań związanych z brexitem
  • Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP

DOKUMENTY

Mandate of Working Group on pending matters / Mandat Grupy Roboczej do Spraw w Toku

Summary conclusions by the Co-Chairs, 29.09.20 / Streszczenie końcowe współprzewodniczących, 29.09.20