Strona główna > Ustawy o ratyfikacji > IX kadencja

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację w sprawach związanych z członkostwem Polski w UEIX kadencja

  • Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.U. 2021 poz. 969
    • proces legislacyjny (druk nr 1123, 1130)
    • uchwalenie ustawy (4 maja 2021, stenogram)
      31 maja 2021 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące decyzji.