Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > 11 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Drukuj

11 spotkanie GWKP

24-25.10.2022, 11 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Bruksela

SKŁAD DELEGACJI 

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich Senatu RP

PROGRAM

Poniedziałek, 24 października 2022

  • Spotkanie trojki prezydencji
  • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne; streszczenie wyników spotkania trojki
  • Sprawozdanie z działalności Europolu w okresie marzec-październik 2022; prezentacja projektu wieloletniego dokumentu programowego Europolu 2023-2025 oraz odpowiedź na pisemne przedłożenia delegacji; wymiana opinii
  • Sprawozdanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; sprawozdanie zarządu Europolu za okres marzec–październik 2022 ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wyliczonych w art. 11 rozporządzenia Europolu (rozporządzenia (UE) 2016/794); wymiana opinii

 Wtorek, 25 października 2022 

  • Implementacja znowelizowanego rozporządzenia ws. Europolu (w sprawach dotyczących GWKP); wymiana opinii
  • Pytania pisemne i ustne członków – ciąg dalszy, pytania i sprawy różne
  • Wpływ wojny w Ukrainie na obszar bezpieczeństwa; wymiana opinii
  • Uwagi końcowe 

 DOKUMENTY

Dokumenty na stronie spotkania (Parlament Europejski 2022)