Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXVIII COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LXVIII COSAC

13-15.11.2022, PRAGA

  

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Jacek Czerniak (Lewica), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Andrzej Grzyb (KP), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Anna Kwiecień (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO) - wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP, sen. Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), Komisja Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP 

PROGRAM

Niedziela, 13 listopada 2022

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 14 listopada 2022

 • Otwarcie LXVIII posiedzenia COSAC, powitanie, przyjęcie porządku obrad
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne
  • informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • prezentacja 38 raportu półrocznego
  • listy otrzymane przez prezydencję
  • sprawy różne
 • Sesja I – Czeska prezydencja Rady UE; debata
 • Sesja II – Przyszłość UE; debata
 • Sesja III - Autonomia strategiczna UE; debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC

 DOKUMENTY

Dokumenty spotkania na stronie COSAC

Uwagi LXVIII posiedzenia COSAC, 13-15.11.2022, Dz.U. UE 2022 C475  / Contribution of the LXVIII COSAC, 13-15.11.2022 
Konkluzje LXVIII posiedzenia COSAC, 13-15.11.2022  /  Conclusions of the LXVIII COSAC, 13-15.11.2022