Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Grupa ds. Wspólnej Kontroli... > Spotkania GWKP > 12 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Drukuj

12 spotkanie GWKP

26-27.03.2023, 12 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Sztokholm

SKŁAD DELEGACJI 

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Aleksander Pociej (KO), przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

PROGRAM

Niedziela, 26 marca 2023

  • Spotkanie trojki prezydencji

Poniedziałek, 27 marca 2023 

  • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne
    Ogłoszenia przewodniczących, streszczenie wyników spotkania trojki, informacja nt. Forum Konsultacyjnego ws. Praw Podstawowych, pisemne sprawozdanie przedstawiciela GWKP na spotkaniu zarządu Europolu
  • Główne wystąpienie komisarz Johansson nt. zwalczania zorganizowanej przestępczości; wymiana opinii
  • Sprawozdanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; wymiana opinii
  • Priorytety szwedzkiej prezydencji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Debata tematyczna I: Operacyjne wsparcie Europolu dla państw członkowskich – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii celów wysokiej wartości/operacyjnej grupy zadaniowej (HVT/OTV); wymiana opinii
  • Debata tematyczna II: Zwalczanie przemytu ludzi; wymiana opinii
  • Uwagi końcowe współprzewodniczących

 DOKUMENTY

Dokumenty na stronie spotkania (Szwecja 2023)