Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXIX COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LXIX COSAC

14-16.05.2023, SZTOKHOLM

  

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Sylwester Tułajew (PiS), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP,  pos. Andrzej Grzyb (KP),  Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Anna Kwiecień (PiS),  Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Tomasz Nowak (KO), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Michał Kamiński (KP),  wicemarszałek Senatu, Komisja Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP

PROGRAM

Niedziela, 14 maja 2023

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 15 maja 2023

 • Spotkanie grup olitycznych
 • Otwarcie LXIX posiedzenia COSAC, powitanie, uwagi wprowadzające
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne
  • informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • prezentacja 39 raportu półrocznego
  • listy otrzymane przez prezydencję
  • sprawy różne
 • Wystąpienie wideo Ursuli von der Leyen,przewodniczącej Komisji Europejskiej
 • Sesja I – Szwedzka prezydencja Rady UE; debata
 • Sesja II – 30 lat jednolitego rynku; debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC

Wtorek, 16 maja 2023

 • Sesja III – W kierunku zielonej transformacji; debata
 • Sesja IV – Ukraina; debata
 • Sesja podsumowująca 

DOKUMENTY

Dokumenty spotkania na stronie COSAC, Sweden 2023

Uwagi LXIX posiedzenia COSAC, 14-16.05.2023, Dz.U. UE 2023 C221 / Contribution of the LXIX COSAC, 14-16.05.2023 
Konkluzje LXIX COSAC, 14-16.05.2023 / Conclusions of the LXIX COSAC, 14-16.05.2023