Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > XXIV SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XXIV SPOTKANIE

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczństwa i Obrony

03-05.03.2024, Bruges

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Michał Kobosko (Polska2050-TD), przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Paweł Kowal (KO), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, pos. Andrzej Grzyb (PSL-TD), przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP; sen. Grzegorz Schetyna (KO), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP,  sen. Bogdan Klich (KO), przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Senatu RP, sen. Mirosław Różański (niez.), przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU

Niedziela, 3 marca 2024

  • Spotkanie trojki prezydencji i Parlamentu Europejskiego

Poniedziałek, 4 marca 2024

  • Spotkanie urzędników parlamentów narodowych - nieformalny dialog dotyczący WPBiO: Sytuacja w zakresie eliminowania luk w europejskich zdolnościach
  • Sesja inauguracyjna: Stephanie D'Hose, przewodnicząca  belgijskiego Senatu, David McAllister, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE, Els Van Hoof, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych belgijskiej Izby Reprezentantów
  • Sesja I – Wspieranie Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji
  • Sesja II – Trwający proces rozszerzenia
  • Sesja III – Strategiczny kompas i odporność UE
  • Debata pilna w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie

Wtorek, 5 marca 2024

  • Spotkania grup politycznych
  • Sesja IV – Priorytety wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa/wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
  • Sesja końcowa: Mark Demesmaeker, przewodniczący Komisji do Spraw Przekrojowych belgijskiego Senatu, Nathalie Loiseau, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) PE 

DOKUMENTY

Joint Statement by the Co-Chairs, 3-5 March 2024 / Wspólne oświadczenie współrzewodniczących, 3-5 marca 2024

Dokumenty na stronie konferencji (Belgium 2024)