Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > COSAC > Posiedzenia COSAC > LXXI COSAC

 

logo be

AAA Drukuj

LXXI COSAC

24-26.03.2024, BRUKSELA

  

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Michał Kobosko (Polska 2050-TD), przewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Andrzej Grzyb (PSL-TD), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Maciej Konieczny (Lewica), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Jarosław Wałęsa (KO), Komisja do Spraw UE Sejmu RP; sen. Grzegorz Schetyna (KO), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, pos. Kazimierz Ujazdowski (TD), Komisja Spraw UE Senatu RP

PROGRAM

Niedziela, 24 marca 2024

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 25 marca 2024

 • Sesja inauguracyjna, wystąpienia: Eliane Tillieux, przewodnicząca Izby Reprezentantów i współprzewodnicząca Federalnej Komisji Doradczej ds. Europejskich, Gaëtan Van Goidsenhoven, senator i współprzewodniczący Federalnej Komisji Doradczej ds. Europejskich, Othmar Karas, pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego       
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne
  • przyjęcie porządku obrad posiedzenia plenarnego LXXI COSAC
  • zatwierdzenie 41 raportu półrocznego COSAC
  • informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • listy otrzymane przez prezydencję
  • sprawy różne
 • Sesja I – Przegląd legislatywy europejskiej 2019-2024 i perspektywy agendy strategicznej Rady na okres 2024-2029; debata
 • Sesja II – Polityka dotycząca płci i reprezentacja kobiet i mężczyzn w parlamencie; debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC

Wtorek, 26 marca 2024

 • Sesja III – Otwarta autonomia strategiczna: konkurencyjność i odporność; debata
 • Sesja IV – Demokracja i praworządność w Europie: perspektywy; debata
 • Sesja zamykająca
  • Przyjęcie uwag i konkluzji LXXI COSAC
  • Wystąpienia końcowe

DOKUMENTY

Uwagi LXXI posiedzenia COSAC, 24-26.03.2024 / LXXI COSAC Contribution, 24-26.03.2024

Konkluzje LXXI COSAC, 24-26.03.2024 / LXXI COSAC Conclusions, 24-26.03.2024

Wszystkie dokumenty spotkania na stronie COSAC, Belgium 2024