Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących...

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)

The Conference of Speakers of the European Union Parliaments

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej stanowi forum dyskusji na temat roli i zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, form i instrumentów współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych oraz wyzwań, jakie stoją przed Unią Europejską. KPPUE nadzoruje także koordynację działalności międzyparlamentarnej w ramach UE. W skład konferencji wchodzą przewodniczący parlamentów państw członkowskich UE i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkania odbywają się raz do roku, na wiosnę, i są organizowane przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie poprzedniego roku.

Polska, podobnie jak ówczesne państwa kandydujące, została zaproszona do udziału w Konferencji w 2001 roku.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy międzyparlamentarnej

    Dokumenty KPPUE dotyczące pozycji parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

    ARCHIWUM