Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z...

 

logo

 

AAA Drukuj

Współpraca parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

SPOTKANIA KOMISJI PARLAMENTARNYCH

Spotkania komisji parlamentarnych dzielą się na wspólne spotkania komisji oraz spotkania komisji branżowych.
Wspólne spotkania komisji (Joint Committee Meetings, JCM) są organizowane przez państwo sprawujące prezydencję wspólnie z PE. Na tych spotkaniach są omawiane przede wszystkim sprawy stanowiące przedmiot europejskiej legislacji.
Spotkania komisji branżowych są organizowane z inicjatywy komisji Parlamentu Europejskiego (międzyparlamentarne spotkania komisji, ICM) lub komisji parlamentu państwa sprawującego prezydencję (spotkania przewodniczących komisji).

wróć do góry

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PARLAMENTARNY I INNE SPOTKANIA PARLAMENTARNE W SPRAWIE SEMESTRU EUROPEJSKIEGO

Podczas Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego posłowie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego uczestniczą w spotkaniach poświęconych zagadnieniom gospodarczym, budżetowym i społecznym. W szczególności omawiają roczną analizę wzrostu, w której Komisja Europejska przedstawia priorytety w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej na kolejny rok, oraz realizację zaleceń wydanych dla państw członkowskich w ubiegłym roku. W ramach parlamentarnego tygodnia odbywają się spotkania Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE z odpowiednimi komisjami branżowymi parlamentów narodowych.

Pierwszy parlamentarny tydzień semestru europejskiego (Parliamentary Week of the European Semester) został zorganizowany w styczniu 2013 (wcześniej spotkania poświęcone semestrowi europejskiemu odbywały się w formule międzyparlamentarnych spotkań komisji - por. powyżej). Od 2014 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego (European Parliamentary Week) obok spotkań poświęconych semestrowi odbywa się Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE. We wrześniu 2015 Komisja Gospodarcza i Monetarna PE zaprosiła przedstawicieli parlamentów narodowych na swoje posiedzenie, aby mogli wziąć udział w dyskusji na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie semestru europejskiego.

wróć do góry

WSPÓLNE SPOTKANIA PARLAMENTARNE

Wspólne spotkania parlamentarne (Joint Parliamentary Meetings, JPM) były organizowane przez Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w celu omówienia zagadnień strategicznych, istotnych dla Unii i całej Europy. Stanowiły one forum dyskusji o charakterze ogólnym – nie miały na celu wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie. Spotkania te odbywały się w siedzibie PE w Brukseli.

Ostatnie wspólne spotkanie parlamentarne odbyło się w grudniu 2011 roku.

 

Zobacz więcej:
Strona internetowa PE poświęcona stosunkom z parlamentami narodowymi (j. ang.)
Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE

wróć do góry