Strona główna > Archiwalne bibliografie > Traktat z Lizbony > Dokumenty

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Traktat z Lizbony - dokumenty

Traktat z Lizbony 

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE 2007 C 306, s. 1.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2008 C 115, s. 1.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2007 C 303, s. 1.
Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych, Dz. Urz. UE 2007 C 303, s. 17.

Grudzień 2007

Październik 2007 

Dokumenty przyjęte podczas nieformalnego spotkania szefów państw i rządów w Lizbonie (18-19 października 2007)


Lipiec 2007                                        


 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony, P7_TA(2009)0088].
 2. Załącznik 1
  Decyzja szefów państw i rządów 27 państw członkowskich UE zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do traktatu z Lizbony
  (s.17-19) [w:] Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (18–19 czerwca 2009 r.)
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie aspektów finansowych traktatu lizbońskiego, P6_TA(2009)0374. 
 4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego, P6_TA(2009)0373. 
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej, P6_TA(2009)0387.
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony, P6_TA(2009)0388. 
 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywające Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej, P6_TA(2009)0389. 
 8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przejściowych wytycznych proceduralnych dotyczących kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego (2009/2168(INI)), P7_TA-PROV(2009)0067. 
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Traktatu z Lizbony (2007/2286(INI)), P6_TA-PROV(2008)0055. 
 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia przez Parlament Europejski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2007/2218(ACI), P6_TA-PROV(2007)0573.
 11. Opinion of the Committee of the Regions on relaunching the process of reforming the European Union in anticipation of the European Council of 21 and 22 June 2007,CIG 7/07, 27.07.2007. 
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI)),P6_TA-PROV(2007)0429, 11.10.2007. 
 13. Konferencja międzyrządowa 2007 Orientacyjny wstępny harmonogram posiedzeń grupy ekspertów prawnych, CIG 6/07, 24.07.2007.
 14. Zwołanie konferencji międzyrządowej,12004/07, 19.07.2007.
 15. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)),P6_TA-PROV(2007)0328, 11.07.2007.
 16. Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku, COM (2007) 412, 10.07.2007.
 17. Opinion of the European Central Bank of 5 July 2007 at the request of the Council of the European Union on the opening of an Intergovernmental Conference to draw up a Treaty amending the existing Treaties (CON/2007/20), 11624/07, 10.07.2007. 
 18. Mandat konferencji międzyrządowej – 2007,11218/07, 26.06.2007. 
 19. Konkluzje prezydencji, spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli , 21-22.06.2007. 
 20. Wyniki nieformalnego szczytu głów państw i szefów rządów (Lizbona, 18-19 października 2007 r.) (debata).

wróć do góry