Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Międzyparlamentarna Wymiana...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE - IPEX

Strona IPEX

 1. IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange), czyli platforma międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach UE, powstał w wyniku zalecenia Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE) z 2000 roku. W „Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej", przyjętych w Hadze w 2004, stwierdzono, że celem IPEX jest wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w UE poprzez stworzenie platformy elektronicznej wymiany informacji w sprawach UE pomiędzy parlamentami w Unii, w tym dotyczących kalendarza spotkań międzyparlamentarnych i wymiany poglądów w zakresie kontroli pomocniczości. Zgodnie z konkluzjami KPPUE, platforma ma być punktem kompleksowej obsługi międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach UE (one-stop shop), a ponadto wiarygodnym źródłem publicznej informacji.
  IPEX działa na podstawie Wytycznych IPEX, przyjętych w Kopenhadze w 2006 i zmienionych w Lizbonie (2008), Warszawie (2012), Rzymie (2015) i Pradze, 06.02.2023. 
 2. W ramach IPEX współpracują parlamenty narodowe lub izby parlamentów narodowych państw członkowskich i kandydujących do UE oraz Parlament Europejski. 
 3. Nad funkcjonowaniem IPEX czuwa Rada IPEX składająca się z przedstawicieli parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. Zapewnia ona ciągłe i efektywne zarządzanie systemem IPEX i jego utrzymywanie, kontakt z instytucjami UE oraz nadzór nad specjalistą IPEX ds. informacji odpowiedzialnym za codzienne utrzymywanie strony internetowej IPEX. COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada UE uczestniczą w spotkaniach Rady IPEX i wnoszą do nich swój wkład. Korespondenci IPEX odpowiadają za wkład ich Parlamentów lub izb w system IPEX, sekretariaty konferencji międzyparlamentarnych - za publikację dokumentów konferencji.
 4. Głównym elementem strony internetowej IPEX jest Baza Legislacyjna, do której przesyłane są w sposób automatyczny projekty legislacyjne i dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej, a także projekty legislacyjne pochodzące od grupy państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  Każdy parlament narodowy (każda izba parlamentu narodowego) jest gospodarzem dotyczącej go części bazy IPEX. Wkłada do niej własne informacje, dokumenty lub linki związane z badaniem dokumentu UE, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów legislacyjnych z zasadą pomocniczości oraz opinie przekazywane w ramach dialogu politycznego. Uruchomiona w 2021 trzecia wersja platformy IPEX umożliwia też publikowanie wszelkich innych dokumentów i informacji parlamentarnych w sprawach UE, niezwiązanych bezpośrednio z dokumentem w Bazie Legislacyjnej, w tym materiałów badawczo-analitycznych.
  IPEX zapewnia hosting stron internetowych Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, COSAC, stałych konferencji międzyparlamentarnych w sprawach UE, a także innych unijnych gremiów współpracy międzyparlamentarnej.

  Aktualizacja: 18.05.2023